You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ไทย ไทย
ไทย (บาท)

Nara Star Co., Ltd.

 • ยังไม่มีสินค้าในตระกร้า!

DOUBLE HELIX CABLES

Available Options

Double Helix Cables - DHC Clone Fusion – ultraportable 22awg OCC Ag + Cu Cable (Headphone or IEM) (2018 HEADFONIA WINNER)

xxx แบรนด์: Double Helix Cables

รหัสสินค้า: DHC Clone Fusion – ultraportable 22awg OCC Ag + Cu Cable

฿25,100

Headphone Type

What headphone is it for? Our Eidolic connectors make our headphone cables compatible with many headphones for each plug type. Our 2.5mm "Universal" and 3.5mm "Universal" fit many different headphones. Some headphone choices are "Single Ended Only" - these headphones use a single 3 conductor jack on the earcup and can never be balanced, so pick 3.5mm or 6.3mm terminations for these.

Termination (the plug at the bottom of the cable, connected to your music source)

Pick from a wide range of top-quality Eidolic connectors and other hand-chosen plugs. Remember that for maximum compatibility, balanced connectors like 2.5 TRRS and 3.5 TRRS can be adapted to single-ended gear, but never the other way around.

Cable Finish

At DHC we offer many different finishes and options to make your cable unique. We recognize that some customers may prefer in-depth customization while others do not. You’ve chosen cable length, headphone type, and termination - from here, you can go three ways.

[The Standard] This option outsources all aesthetic decisions to your cable craftsman - you get a terrific-looking, high-performing cable with no hassle and Eidolic connectors. Complementary with order.

[Premium] We will add all possible upgrades and pick an aesthetically harmonious color scheme - no questions asked. Expect all our CNC titanium upgrades and newest improvements.

[Custom] Fine-tune your cable to exact specifications. This option unlocks all menus for unlimited customization possibilities.

Description


DHC is proud to present something radically different.A cable that distills the work of nearly a decade of headphone cable refinement and firsts at DHC.A cable that belongs at home, on the road, in the studio, or in your pocket.The return of the DHC Clone headphone cable. 

Back in 2010, the Clone was our fun name for a high-performing headphone cable featuring two identical cables for left & right.Eventually this platform merged with DHC’s Complement design, our reference home cable.For years we have wanted to offer an impossible cable that could excel in every application while still looking and feeling amazing, so a dramatic rethinking of our core strategies allowed us to bring together the best elements of every DHC design into one – the Clone. Available for almost all headphones AND IEMs!

Headfonia reviews Clone Fusion! Click here.
Winner – best cable 2018 (cost-no-object) at Headfonia!

Design. 

The Clone has identical left & right channels that are isolated from one another and are wound together into a flexible pair.A single, streamlined cable goes to each ear – nearly weightless and perfectly sleek. We believe this is the most compact 22awg x 4 headphone/IEM cable in the world.

U-polymer outer jacket. 

Even the outer jacket was carefully considered on the DHC Clone.The U-polymer material was specifically chosen to have similar electrical properties to the Fusion mesh conductor underneath it, so that they do not interact and exchange static charge.This jacket is highly resistant to heat, scratches, bending, or stretching, beyond any other material we’ve tested.Its elastic qualities make it a potent damping material in line with the cable’s overall design goals.

Fusion mesh conductor.

The matching 22awg (-) conductor is directly braided around the cotton-encased (+) Fusion conductor.In this way, both conductors benefit from the cotton boundary layer, as they are both positioned against it.The copper and silver OCC litz groups alternate for a unique aesthetic effect.

Pure cotton boundary layer.

The Clone, as with Complement4 and Prion4 flagships, features a cotton primary dielectric layer. DHC was the first to offer a litz cable with a matrix of cotton braided around the strands inside a durable, insulated cable.The result is a cable with cotton as its true primary insulation – a material that does not add or subtract charge from the strands, damps vibration, and offers superior dielectric strength to practically everything – without the strands or constructs being vulnerable, as the cotton-encased litz construct is protected in the outer layers.

At the center.

Clone Fusion has the 22awg heart of the Complement4 Fusion design at its center for the (+) conductor – consisting of 14 alternating groups of ultra-pure OCC copper and OCC silver litz strands around the center core.This design greatly reduces skin effect as each strand is kept close to the surface as the bundles rotate 360 degrees, equalizing impedance throughout the wire from end to end.Each tiny strand of OCC litz is coated in an invisible, razor-thin enamel layer which prevents oxidation and cross-talk between strands, eliminating diodic junctions and their resulting propensity for energy storage.This is a very substantial conductor – more than ample for all audio systems – and dwarfs most of its rivals.

Fusion’s prowess.

Fusion’s combination of copper and silver includes our surprising OCC copper that is more detailed & dynamic than syrupy and dull copper competitors.It’s paired with our even more surprising OCC silver, which expands on the detail & transparency of copper without showing any signs of harshness.DHC’s careful choice of metals, refining, casting, gauges, drawing, and insulation – every step of the wire creation process – is how we avoid our copper and silver conforming to industry stereotypes.

The core. 

We take the damping core type 4 model to another level with our conductive core – a DHC innovation.The core is made of a proprietary resistive material which absorbs any internal static buildup, while also allowing vibration damping on all sides of the litz strands – they are “sandwiched” between cotton and this core – the perfect internal environment.

Definitively DHC.
A CNC machined titanium logo tube with engraved DHC dot motif is standard on all Clone Fusion cables, secured in place by custom gray silicone Eidolic grommets inside. The same silicone grommets are used whenever possible to seal connector and split openings and avoid the use of heatshrink unless absolutely necessary.

Eidolic end to end. 

With the best possible connectors from Eidolic at each end and an Eidolic y-split, DHC Clone Fusion has an unfair advantage.Try the full package of CNC machined titanium upgrades – the E-STB 2.5/3.5/4.4 barrel, E-SXST titanium IEM slider, E-STBC titanium CIEM barrels, and E-SXT y-split – for an unmistakeable industrial edge.

Performance.

We find that the Clone design performs extremely close to the Complement4 line while being vastly more compact and an ideal design for IEM as much as for home flagships.If you’ve listened to our top cables before, prepare to be shocked.And if this is your first experience with DHC, well…

Double Helix Cables - DHC Clone Fusion – ultraportable 22awg OCC Ag + Cu Cable (Headphone or IEM) (2018 HEADFONIA WINNER)
฿25,100
Headphone Type What headphone is it for? Our Eidolic connectors make our headphone cables compatible with many headphones for each plug type. Our 2.5mm "Universal" and 3.5mm "Universal" fit ma..
฿25,100

Available Options

Double Helix Cables - DHC Clone Silver ultraportable 22awg OCC Pure Silver (Headphone or IEM)

xxx แบรนด์: Double Helix Cables

รหัสสินค้า: DHC Clone Silver ultraportable 22awg OCC Pure Silver

฿35,900

Headphone Type

What headphone is it for? Our Eidolic connectors make our headphone cables compatible with many headphones for each plug type. Our 2.5mm "Universal" and 3.5mm "Universal" fit many different headphones. Some headphone choices are "Single Ended Only" - these headphones use a single 3 conductor jack on the earcup and can never be balanced, so pick 3.5mm or 6.3mm terminations for these.

Termination (the plug at the bottom of the cable, connected to your music source)

Pick from a wide range of top-quality Eidolic connectors and other hand-chosen plugs. Remember that for maximum compatibility, balanced connectors like 2.5 TRRS and 3.5 TRRS can be adapted to single-ended gear, but never the other way around.

Cable Finish

At DHC we offer many different finishes and options to make your cable unique. We recognize that some customers may prefer in-depth customization while others do not. You’ve chosen cable length, headphone type, and termination - from here, you can go three ways.

[The Standard] This option outsources all aesthetic decisions to your cable craftsman - you get a terrific-looking, high-performing cable with no hassle and Eidolic connectors. Complementary with order.

[Premium] We will add all possible upgrades and pick an aesthetically harmonious color scheme - no questions asked. Expect all our CNC titanium upgrades and newest improvements.

[Custom] Fine-tune your cable to exact specifications. This option unlocks all menus for unlimited customization possibilities.

Description

DHC is proud to present something radically different.A cable that distills the work of nearly a decade of headphone cable refinement and firsts at DHC.A cable that belongs at home, on the road, in the studio, or in your pocket.The return of the DHC Clone headphone cable.

For 2019, the Clone series reaches its true potential with Clone Silver, our pure OCC silver litz Clone flagship!

Back in 2010, the Clone was our fun name for a high-performing headphone cable featuring two identical cables for left & right.Eventually this platform merged with DHC’s Complement design, our reference home cable.For years we have wanted to offer an impossible cable that could excel in every application while still looking and feeling amazing, so a dramatic rethinking of our core strategies allowed us to bring together the best elements of every DHC design into one – the Clone. Available for almost all headphones AND IEMs!

Headfonia gets blown away by Clone Silver! Click here.
“…people probably have never heard a high-quality silver cable before…Clone Silver is one of the good ones…”
“Clone Silver is best described by a few words. Transparency, resolution and control.”

Headfonia reviews Clone Fusion! Click here.
Winner – best cable 2018 (cost-no-object) at Headfonia!

Design. 

The Clone has identical left & right channels that are isolated from one another and are wound together into a flexible pair.A single, streamlined cable goes to each ear – nearly weightless and perfectly sleek. We believe this is the most compact 22awg x 4 headphone/IEM cable in the world.

U-polymer outer jacket. 

Even the outer jacket was carefully considered on the DHC Clone.The U-polymer material was specifically chosen to have similar electrical properties to the Fusion mesh conductor underneath it, so that they do not interact and exchange static charge.This jacket is highly resistant to heat, scratches, bending, or stretching, beyond any other material we’ve tested.Its elastic qualities make it a potent damping material in line with the cable’s overall design goals.

Silver mesh conductor.

The matching 22awg (-) conductor is directly braided around the cotton-encased (+) Silver OCC litz conductor.In this way, both conductors benefit from the cotton boundary layer, as they are both positioned against it.
(Clone Fusion pictured)

Pure cotton boundary layer.

The Clone, as with Complement4 and Prion4 flagships, features a cotton primary dielectric layer. DHC was the first to offer a litz cable with a matrix of cotton braided around the strands inside a durable, insulated cable.The result is a cable with cotton as its true primary insulation – a material that does not add or subtract charge from the strands, damps vibration, and offers superior dielectric strength to practically everything – without the strands or constructs being vulnerable, as the cotton-encased litz construct is protected in the outer layers.
(Clone Fusion pictured)

At the center.

Clone Silver has the 22awg heart of the Complement4 Silver flagship design at its center for the (+) conductor – consisting of 14 alternating groups of ultrapure OCC silver litz strands around the center core.This design greatly reduces skin effect as each strand is kept close to the surface as the bundles rotate 360 degrees, equalizing impedance throughout the wire from end to end.Each tiny strand of OCC litz is coated in an invisible, razor-thin enamel layer which prevents oxidation and cross-talk between strands, eliminating diodic junctions and their resulting propensity for energy storage.This is a very substantial conductor – more than ample for all audio systems – and dwarfs most of its rivals.
(Clone Fusion pictured)

Pure silver potential.

Clone Silver’s pure OCC silver litz design maximizes detail quantity, clarity, and overall realism without sacrificing all-day listenability. Our pure OCC silver is never harshly fatiguing like its competition — through years of evolution and refining we have taken silver to its performance apex. DHC’s careful choice of metals, refining, casting, gauges, drawing, and insulation – every step of the wire creation process – is how we avoid our silver conforming to industry stereotypes.
(Clone Fusion pictured)

The core. 

We take the damping core type 4 model to another level with our conductive core – a DHC innovation.The core is made of a proprietary resistive material which absorbs any internal static buildup, while also allowing vibration damping on all sides of the litz strands – they are “sandwiched” between cotton and this core – the perfect internal environment.
(Clone Fusion pictured)

Definitively DHC.
A CNC machined titanium logo tube with engraved DHC dot motif is standard on all Clone Silver cables, secured in place by custom gray silicone Eidolic grommets inside. The same silicone grommets are used whenever possible to seal connector and split openings and avoid the use of heatshrink unless absolutely necessary.

Eidolic end to end. 

With the best possible connectors from Eidolic at each end and an Eidolic y-split, DHC Clone Fusion has an unfair advantage.Try the full package of CNC machined titanium upgrades – the E-STB 2.5/3.5/4.4 barrel, E-SXST titanium IEM slider, E-STBC titanium CIEM barrels, and E-SXTM y-split – for an unmistakeable industrial edge. 

Performance.

We find that the Clone design performs extremely close to the Complement4 line while being vastly more compact and an ideal design for IEM as much as for home flagships.If you’ve listened to our top cables before, prepare to be shocked.And if this is your first experience with DHC, well…

This document has been edited with the instant web content composer. The online instant HTML editor tools make a great resource that will help you a lot in your work. Save this link or add it to your bookmarks.

Double Helix Cables - DHC Clone Silver ultraportable 22awg OCC Pure Silver (Headphone or IEM)
฿35,900
Headphone TypeWhat headphone is it for? Our Eidolic connectors make our headphone cables compatible with many headphones for each plug type. Our 2.5mm "Universal" and 3.5mm "Universal" fit many d..
฿35,900

Available Options

Double Helix Cables - DHC Symbiote Fusion OCC Silver+Copper Litz IEM Cable

xxx แบรนด์: Double Helix Cables

รหัสสินค้า: DHC Symbiote Fusion OCC Silver+Copper Litz IEM Cable

฿16,300

Description

DHC Symbiote “Fusion” IEM Cable

True Hybrid Peptide 25 awg OCC Litz — Pure OCC silver + Pure OCC copper
V3 Next-generation Model with Type 4 Litz

Available as a compact 4-wire cable. For even more performance, pick Symbiote SP.

Full review @ Enjoythemusic.com!
“The Nobles are already King Of The Hill, yet when using the hybrid silver/copper Symbiote Fusion 4 it gets even better in smoothness, resolution and extension with the Sony NW-ZX2. Swap that out for the Symbiote SP 8 and OMFG there is no way ever a CIEM could do stratospheric highs this great… but they are!”
“...the Noble Kaiser 10, Symbiote SP 8 and Sony NW-ZX2 combo is the most realistic-sounding extension with accuracy and smoothness my ears have ever heard within a portable setup. In fact very, very ( did I mention very?) few home audio systems can get this right.”

New review @ WheninManila!
“Overall, the DHC Symbiote Fusion is currently my favorite CIEM/IEM cable as it really does make everything better in a very grand presentation with barely any cons as the marriage of the silver and copper are perfectly intertwined to bring out the pros of both materials. With a beautiful cable like this with top-notch quality with a beast’s power in sound, it is very difficult to beat.”

The new Symbiote Fusion V3 IEM cable is the best one yet – one of the most comfortable IEM cables ever made, with the extreme detail of silver combined with the sweet midrange and smooth bass of pure copper in each strand.

Fusion uses a custom strand configuration and unique insulation design to get the best possible blend of sound quality, appearance, and feel. As such it is incredibly compact – our most compact wire – with ergonomics and convenience befitting the best portable audio systems.

Includes options to fit standard 2 pin CIEM, MMCX IEM, or Fitear. Do not order for silicone deep-socket Spiral Ears or for UE TF10 or other 0.75mm pin IEM. 


History of the Fusion Cable:

We came up with this idea while brainstorming late at night with some fellow cable enthusiasts. Our popular “Peptide” pure OCC copper litz cables features a bundle of seven bundles of litz copper strands with a unique rope-like appearance from the type 2 litz construction, and a Silver Peptide litz wire was already in the works. But what if we made a true hybrid – with independent bundles of silver and copper strands? As a litz construct, the silver and copper stay separate down the length of the wire as the strands are individually insulated. So each strand is like 3 or 4 independent copper and silver cables, a fusion of two metals rather than one metal plated onto another. The idea was too promising to ignore, so finally in 2013 we have added a new wire to our collection which has impressed us with every cable we have applied it to. While this design has been widely copied and adopted across the industry, we can prove (with emails dated to 2012) of this wire being quoted for production. A true DHC first.

Wire design. DHC Peptide “Fusion” V3 is a 25 awg type 4 litz construct of pure OCC silver strands and pure OCC copper strands, alternating 3 silver bundles and 3 copper bundles around a new pure cotton core in the center. This is the most compact and ergonomic IEM cable we have ever offered. The type 4 design improves refinement over conventional litz designs and we did it first, researching a variety of dampening core materials to find one that did not interact electrically with the litz wire’s enamel coating. What we came up with was able to outperform previous generations of our litz wires.

DHC does not use alloys or add gold to its wire, as these impurities reduce conductivity. Adding just 1% gold to wire reduces conductivity by more than 15%, and defeats the purpose of using high purity silver or copper. We also do not gold-plate wires, as gold is less conductive than silver and slows down frequencies traveling near the wire’s surface.

Ultimate purity. This wire is manufactured to a standard beyond all others, the fifth generation of our designs since DHC’s first IEM cables and is flawlessly smooth and clear. The metal’s purity and the precision of the litz construct’s assembly ensures that the sound of this wire matches its aesthetics.

Unique sound quality. How does the Symbiote with Peptide Fusion wire sound? It does not sound like silver plus copper – it sounds like silver fused with copper – the metals acting as one, incorporating the best features of each while sounding like no one copper or silver wire we have employed. Fusion brings both the deep and visceral bass typically associated with our best OCC copper in addition to the delicate layers and realistic microdetail of pure OCC silver. Fusion offers a great measure of our Symbiote SP’s performance at a more affordable price.

The right terminations. We are offering your choice of terminations for any of the IEM types and terminations that are on the Symbiote, Symbiote SE, or Symbiote SE Hybrid. JH, UE, Shure, Westone, and much more are supported.

A cornucopia of y-splitters and premium metal options. Our “Capsid V2” carbon fiber-trimmed CNC-machined aluminum y-splitter is a free option on our IEM and headphone cables now. This splitter is very small, weighing next to nothing, and exists to make our cables look and feel awesome. We still offer DHC logo heatshrink if you would prefer an even smaller & lighter option. Our Eidolic splitters are amazing as well.

Upgrade to titanium. Eidolic offers a one-of-a-kind titanium alloy upgrade barrel with laser logo and choice of decorative insert. For more information, click here. Check the boxes above to opt for truly unique styles. For 4-wire CIEM cables, we also offer the Eidolic titanium slider, an amazing invention incorporating a titanium frame and silicone band that securely cinches your cable while looking amazing. To bring it all together, opt for the ultracompact Eidolic E-SXT y-splitter. Symbiote Fusion cables ordered with any titanium options will include a free upgrade to the DHC titanium CNC logo tube in lieu of the standard CNC aluminum logo tube. See below:


Double Helix Cables - DHC Symbiote Fusion OCC Silver+Copper Litz IEM Cable
฿16,300
Description DHC Symbiote “Fusion” IEM Cable True Hybrid Peptide 25 awg OCC Litz — Pure OCC silver + Pure OCC copperV3 Next-generation Model with Type 4 Litz Available as a compact 4-..
฿16,300

Available Options

Double Helix Cables - DHC Symbiote SE - Premium OCC pure copper litz IEM Cable

xxx แบรนด์: Double Helix Cables

รหัสสินค้า: DHC Symbiote SE - Premium OCC pure copper litz IEM Cable

฿12,500

Description

Symbiote SE
Type 4 litz OCC Copper IEM Cable

Pure OCC copper litz “Peptide” 

The Symbiote SE is a beautiful and compact IEM cable. It features an all-new, custom pure OCC copper litz wire and performance that will amaze and surprise you, in an ultra-flexible, ultra-light package that demands to be seen. It is just as compact as Fusion and Silver Peptide, our new reigning champions of compactness, with a 25awg wire size making a four-wire braid the optimal configuration for travel & ergonomics. The third generation V3 Symbiote SE features a brand-new type 4 litz with a pure cotton core for ultimate refinement.

Models:

Includes options to fit standard 2 pin CIEM, MMCX IEM, or Fitear. Do not order for silicone deep-socket Spiral Ears or for UE TF10 or other 0.75mm pin IEM. 


Terminations:
We prefer the Eidolic mini plug with gold or rhodium plating.
We offer balanced terminations for RSA SR71b, ALO RX MK3, AK240, iBasso, and more

Materials:

The essence of the Symbiote SE is our newest litz wire series, the Peptide v3. This wire is absolutely neutral while also being laid back and non-fatiguing.

Peptide v3 is an even more compact, 25 awg wire that we designed from the ground up, matching the feel of our flagship IEM cables with the same layout and a very efficient insulation design which prevents excess bulk. The strand size is the smallest featured in IEM cables for maximum flexibility and surface area, with one of the highest strand counts in a IEM litz wire. The polyethylene insulation has a silky smooth feel and flexibility while minimizing microphonics. Each strand is made of ultrapure OCC copper, coated with an invisible, razor-thin layer of enamel, preserving the integrity and beauty of the wire’s surface forever.

Peptide v3 has a industry-first design to extract maximum performance – a type 4 litz – you see it here first! Our type 4 litz consists of six spiraling bundles of OCC litz strands wrapped around a newly developed core of pure cotton, chosen for its lack of triboelectric interaction with the litz wire’s enamel coating. In this way we endeavor to avoid the formation of electrical charge on the wire’s surface. Type 4 litz reduces mechanical vibration between the strand bundles and avoids allowing the signal to exist in the electrical dead spot at the center of a wire. This sort of litz construct is used in communications and electrical systems in only the most sensitive applications.

The strands are arranged in bundles with a specific configuration designed to expose each strand equally to the center of the wire and the outside of the wire. This keeps the wire’s impedance more consistent, and the individually insulated strands function as one massive surface for the signal to travel upon. Litz design as a whole makes skin effect and AC losses non-issues. The wire is cryogenically treated by the manufacturer for enhanced strength and electrical performance.

We have extensively tested this wire with a variety of equipment from home gear to portable. Peptide v3 offers an incredibly intense listening experience without fatigue. Treble detail and bass impact are heightened with this design and soundstage gains in all dimensions. Its physical attributes are optimized for portable and IEM cables, but it is great in all audio applications.

Double Helix Cables - DHC Symbiote SE - Premium OCC pure copper litz IEM Cable
฿12,500
Description Symbiote SEType 4 litz OCC Copper IEM Cable Pure OCC copper litz “Peptide”  The Symbiote SE is a beautiful and compact IEM cable. It features an all-new,..
฿12,500

Available Options

Double Helix Cables - DHC Symbiote SP V3 OCC Silver Type 4 Litz IEM Cable

xxx แบรนด์: Double Helix Cables

รหัสสินค้า: DHC Symbiote SP V3 OCC Silver Type 4 Litz IEM Cable

฿19,300

Description

Symbiote SP
Pure OCC silver litz IEM cable

Full review at Headpie!

NEW: Full review @ Audioprimate.blog
“Extravagantly Beautiful…”

Full review @ Enjoythemusic.com!
“The Nobles are already King Of The Hill, yet when using the hybrid silver/copper Symbiote Fusion 4 it gets even better in smoothness, resolution and extension with the Sony NW-ZX2. Swap that out for the Symbiote SP 8 and OMFG there is no way ever a CIEM could do stratospheric highs this great… but they are!”
“...the Noble Kaiser 10, Symbiote SP 8 and Sony NW-ZX2 combo is the most realistic-sounding extension with accuracy and smoothness my ears have ever heard within a portable setup. In fact very, very ( did I mention very?) few home audio systems can get this right.”

Review of Symbiote SP 8-wire All Silver Edition (in Chinese): 
https://www.chiphell.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1629803&pid=34278724&page=1&extra=#pid34278724

Pure OCC Silver Litz IEM Cable
V3 Next-generation Model with Type 4 Litz

The Symbiote SP is by far the best IEM cable money can buy, and the best IEM cable we can conceive at any price point. With this wire at the Symbiote SP’s heart, there is no limit to the detail and realism that the best IEMs can achieve. The only downside to pure OCC silver litz is cost.

The Peptide SP wire in this cable is an IEM-suitable 25 awg size. It is a custom strand arrangement to get the best possible blend of sonics, looks, size, and ergonomics. As such it is incredibly compact – DHC’s most compact wire – with dimensions and portability befitting the best portable audio systems.

Includes options to fit standard 2 pin CIEM, MMCX IEM, or Fitear. Do not order for silicone deep-socket Spiral Ears or for UE TF10 or other 0.75mm pin IEM.

Overview:
The Symbiote SP’s 25awg Silver Peptide wire is made from extremely fine, individually insulated, ultrapure OCC silver strands. Everything about this wire was intended to make it the end of the line for sound quality & performance, and it is our personal standard.

Features:

 • Highest purity OCC silver, spectroscopically verified – Silver Peptide is the most conductive grade of wire we know of. DHC does not use alloys or add gold to its wire, as these impurities reduce conductivity. Adding just 1% gold to wire reduces conductivity by more than 15%, and defeats the purpose of using high purity silver or copper. We also do not gold-plate wires, as gold is less conductive than silver and slows down frequencies traveling near the wire’s surface.
 • Our most compact, flexible, ergonomic wire.
 • Ultra-soft PE dielectric has been refined across a 6 year period to improve its extruding process and temperature, composition, and dimensions. This wire feels incredible in the hand.
 • Type 4 litz construction is even more effective at keeping impedance constant and further improves the LCR values of this already high-performance base metal, exposing each strand equally to the inside and outside of the wire strand
 • Pure cotton damping core inside each strand of wire improves refinement and dampens vibrations – an industry first.
 • Litz enameling on each strand keeps the surface perfect: with no possibility of oxidation
 • No sonic compromises throughout our extensive testing, just the very best in detail and dynamics with visceral bass response and holographic treble resolution. This is not the silver that audiophiles stereotype as having too much of this or that – Silver Peptide is simply a higher performing version of copper.
 • 8 wire braids available for the most extreme performance IEM cables and ultra-high-end IEMs. These cables have an effective 22awg per polarity. Due to how streamlined these new wires are, even an 8 wire braid is compact and flexible
 • Vast selection of terminations and IEMs supported – if you don’t see it below, just ask.
 • Our “Capsid” carbon fiber-trimmed CNC-machined aluminum y-splitter is a free option on our IEM and headphone cables now. This splitter is very small, weighing next to nothing, and exists to make our cables look and feel awesome. We still offer DHC logo heatshrink if you would prefer an even smaller & lighter option.
 • We have added exclusive Eidolic splitters featuring silver carbon fiber, fine sandblast finish (similar to your favorite cellphone’s aluminum texture), and chamferred mirror-polished edges. SX3 and SX4 are a perfect fit for 4-wire while SX1, SX2, or SX5 are best for 8-wire. Our ultra-light gunmetal SX6 with engraved rings fits all Symbiote SP models. 3D printing lets us offer a sterling silver y-split. Opt for a traditional cylinder-shaped split or embellish it with our signature “helix” design – or come up with your own design & propose it to us. Let us know what y-split you’d like in the order comments during checkout.
   

Upgrade to titanium. Eidolic offers a one-of-a-kind titanium alloy upgrade barrel with laser logo and choice of decorative insert. For more information, click here. Check the boxes above to opt for these truly unique styles. For 4-wire CIEM cables, we also offer the Eidolic titanium slider, an amazing invention incorporating a titanium frame and silicone band that securely cinches your cable while looking amazing. To bring it all together, opt for the ultracompact Eidolic E-SXT y-splitter. All Symbiote SP cables include a free upgrade to the DHC titanium CNC logo tube in lieu of the standard DHC CNC aluminum logo tube. See below:


Use the best HTML, CSS, JavaScript resources to get the perfect code in your web projects

Double Helix Cables - DHC Symbiote SP V3 OCC Silver Type 4 Litz IEM Cable
฿19,300
Description Symbiote SPPure OCC silver litz IEM cable Full review at Headpie! NEW: Full review @ Audioprimate.blog“Extravagantly Beautiful…” Full review @ Enjoythemusic.com!“The..
฿19,300

Available Options

Double Helix Cables - Symbiote Elite 19 - 18.8awg OCC Silver - Ultimate 2 pin CIEM Cable

xxx แบรนด์: Double Helix Cables

รหัสสินค้า: Symbiote Elite 19 18.8awg OCC Silver Ultimate 2 pin CIEM Cable

฿53,930

Double Helix Cables – Symbiote Elite 19 – 18.8 awg OCC Silver-Ultimate 2 pin CIEM Cable

การจัดส่งนับจากวันสั่งใช้เวลาประมาณ 3 เดือน

Symbiote Elite 19

สาย CIEM ระดับสุดโต่งของโลก

สำหรับหูฟัง CIEM ชนิด 2 pin เท่านั้น – ใส่ได้กับหูฟัง CIEM เกือบทั้งหมด ไม่มีจำหน่ายสำหรับขั้วต่อแบบ MMCX

Elite 19 เป็นสายคุณภาพสูงสุดที่ออกแบบเพื่อการพกพาโดยเฉพาะ ด้วยขนาดสายเพียง 2.35 มม. ซึ่งเล็กกว่าสาย IEM รุ่นสูงสุดในอดีตมาก รูปแบบสายเป็นชนิดถักแบบดั้งเดิม ตัวแยกสายเป็นชนิด 3D printed monogrammed

ฟีเจอร์

18.8 awg (19 awg) Pure OCC Silver Litz

ตัวนำขนาด 22 awg ที่แตกย่อยได้เป็น 6 กลุ่มตัวนำย่อย โดยแต่ละกลุ่มย่อยจะประกอบไปด้วยกลุ่มตัวนำที่ย่อยลงไปอีก 5 กลุ่ม รวมทั้งหมดเป็น 30 กลุ่มตัวนำย่อย Elite 19 มีปริมาณตัวนำ OCC Silver มากเป็น 2 เท่าของ Complement 4 และ Symbiote SP ส่งผลให้สายนี้เป็นสาย OCC Silver ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยใช้กับสายหูฟัง IEM เลยทีเดียว

ตัวนำที่ใช้เป็นเงินบริสุทธิ์พิเศษชนิด Ultrapure Single-Crystal Litz Silver รูปแบบโครงสร้างสายแบบนี้สามารถลดการเกิด Skin Effect เนื่องจากตัวนำถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อยที่ด้านในและด้านนอกของสาย โดยเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบจากต้นจนถึงปลาย ซึ่งก่อให้เกิดความต้านทานที่เท่ากันตลอดความยาวสาย สายย่อยระดับเล็กสุดยังถูกเคลือบไว้ด้วย Enamel บางใสที่มีคุณสมบัติป้องกันการเกิด Oxidation และการรบกวนกันเองของตัวนำ ทำให้ภายในโครงสร้างสายไม่มีการเกิดพลังงานตกค้างและการก่อตัวของประจุไฟฟ้าซึ่งมีผลเสียต่อการส่งผ่านสัญญาณ สาย DHC Silver Flagella เส้นนี้มีคุณภาพที่ไปไกลเกินกว่าการเป็นแค่สะพานผ่านกระแสสัญญาณ ใครที่เคยคิดว่าสายตัวนำเงินมักให้เสียงจัดจ้านเกินไปต้องมาฟังสายนี้ ซึ่งเรามั่นใจว่าสายนี้นอกจากจะไม่จัดจ้านแล้ว ยังมีความนุ่มนวลละเมียดละไมยิ่งกว่าสายตัวนำทองแดงด้วยซ้ำ แม้ในการใช้งานกับการบันทึกที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์สักเท่าใด ด้วยความที่เป็นสายที่มีเกรนเสียงที่ละเอียด ปราณีตอยู่แล้ว ทำให้ผู้ที่เคยได้ยินสายนี้ถึงกับอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจว่า “มันเป็นสายเงินจริงๆ เหรอนี่ ทำไมมันช่างนุ่มนวล น่าฟังได้ขนาดนี้...”

Center Conductive/ Damping Core

Type 4 Litz เป็นเวอร์ชั่นที่ได้รับการปรับจูนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจาก Type 2 Litz ด้วยแกน Damping ตรงกลาง ซึ่งจะช่วยให้สาย Litz Strands หลุดออกจากจุดอับหรือ Dead Spot ตรงกลาง ทำให้เกิดการกระจายของ Strands ที่สม่ำเสมอ สำหรับ Elite 19 เราได้พัฒนา Type 4 Damping Core ให้ดีขึ้นไปอีกระดับด้วยการใช้แกนแบบ Conductive Core ซึ่งแกนชนิดนี้ทำขึ้นจากวัสดุเฉพาะ Proprietary Resistive Material ที่มีความสามารถในการดูดซับสนามแม่เหล็กที่ก่อตัวขึ้นภายใน 

Multicore Type 4/ Type 6 Layout

ด้วยโครงสร้างที่ซับซ้อนของ Elite 19 ที่มีขนาดตัวนำถึง 18.8 awg ทำให้จำเป็นต้องใช้แกนย่อยระดับ 2 อีก 6 แกน แต่ละแกนทำด้วยใยฝ้ายบริสุทธิ์ที่ทำหลายหน้าที่ อาทิ เป็นวัสดุจัดรูปทรงของตัวนำให้เข้าที่และทำหน้าที่ damping สายตลอดเส้น

ฉนวน PE ใสที่ให้ความยืดหยุ่นสูง

ฉนวน PE นี้มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนที่ดีอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า การ damping ที่ดี ความยืดหยุ่น ความรู้สึกในการสัมผัสใช้งานและความใสที่สามารถมองทะลุไปเห็นถึงความงามของโครงสร้างสายภายใน เราเชื่อว่าสายนี้เป็นสายที่มีความสุดโต่งในคุณภาพและโครงสร้างที่ยังสามารถใช้งานแบบพกพาได้ดี แม้จะมีขนาดที่ไม่ถือว่าเล็ก แต่ก็ให้ความรู้สึกที่ดีในการสวมใส่ ถ้าเอาไปเทียบด้านความสะดวกสบายกับสาย Symbiote SP ก็คงจะเป็นรองอยู่ แต่ถ้าคุณไม่สนกับขนาดที่เพิ่มอีกหน่อยแต่ได้คุณภาพที่สุดยอดมาชดเชย คุณจะได้ใช้สายหูฟัง CIEM ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยทีเดียว

ตัวแยกสายโลหะขึ้นรูปแบบ 3D-printed

เราได้ทำการปรับโฉมตัวแยกสาย Helix ด้วยการเพิ่มลายนูน ให้เป็นเอกลักษณ์ของ Elite 19 ลูกค้าสามารถเลือกชนิดของโลหะได้ อาทิ สเตนเลส ทองสัมฤทธิ์ขัด เงิน Sterling เรายังคงใช้ทองอยู่ แต่เป็นการใช้ทำตัวแยกสายที่เหมาะกับหน้าที่เป็นอย่างมาก เราสามารถทำตัวแยกสายทอง Rose gold 14Kt, Yellow gold 18 Kt หรือแม้แต่ Platinum

Eidolic Premier 2 pin CIEM Connectors ด้วยฉนวนแบบ PEEK high-temperature ที่ได้ชื่อว่าเป็นรูปแบบฉนวนสำหรับคอนเน็คเตอร์ที่ดีที่สุดกับการใช้งานร่วมกับตัวนำ Tellerium Copper สำหรับ pins และตัวปลอกที่ทำด้วยอลูมินั่มยิงทรายสี Gunmetal Gray และโลโก้ Eidolic สีเทา ส่งผลให้เราได้คอนเน็คเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดสำหรับการใช้งานกับหูฟัง IEM สำหรับขั้วต่ออีกด้านหนึ่งของสายนั้นเป็นขั้วต่อ Eidolic คุณภาพสูงที่เข้าชุดกัน โดยมีขนาด 2.5 มม., 3.5 มม.และ 4.4 มม. ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

คุณภาพเสียงระดับรางวัลเป็นเครื่องรับประกันความเยี่ยมยอด สาย Prion 4 ได้รับรางวัลจาก Positive Feedback Online และคำชื่นชมจากลูกค้าที่ทรงความรู้จากทั่วโลก โดยเราได้จำหน่ายสาย 2 ล็อตแรกหมดอย่างรวดเร็วจนทำไม่ทันออเดอร์ ซึ่งสาย Elite 19 นั้นเป็นสายที่มีสมรรถนะคล้ายคลึงกันกับ Prion 4 เป็นอย่างมาก เพียงแต่ Elite 19 ถูกออกแบบมาให้ใช้งานแบบพกพาได้อย่างดีเยี่ยม

Double Helix Cables - Symbiote Elite 19 - 18.8awg OCC Silver - Ultimate 2 pin CIEM Cable
฿53,930
Double Helix Cables – Symbiote Elite 19 – 18.8 awg OCC Silver-Ultimate 2 pin CIEM Cableการจัดส่งนับจากวันสั่งใช้เวลาประมาณ 3 เดือนSymbiote Elite 19 สาย CIEM ระดับสุดโต่งของโลกสำหรับหูฟัง ..
฿53,930

Available Options

Double Helix Cables - Symbiote Elite 19 – 18.8awg OCC pure silver silver and Fusion options – Ultimate 2 pin CIEM Cable

xxx แบรนด์: Double Helix Cables

รหัสสินค้า: Symbiote Elite 19 – 18.8awg OCC pure silver silver and Fusion

฿45,700

Symbiote Elite19

The world’s most extreme CIEM cable.
For 2 pin CIEM or MMCX.

Full review of Elite19 series on theheadphonelist.com!
“There’s no doubt, the DHC Molecule Elite 19 Fusion raises the bar for the HD800. If you want to push clarity, detail, soundstage, and fullness, you cannot go wrong with the Fusion.”

Elite 19 is our highest performing cable that is travel-friendly, with a 2.35mm wire diameter – much smaller than our previous extreme IEM flagships – and traditional braided format with 3D-printed, monogrammed Elite19 y-split.

Features:

18.8awg (~19awg) pure OCC silver litz.  Now available with Fusion wire – containing equal numbers of OCC copper and OCC silver bundles. Fusion is easygoing with much of pure silver’s detail and a more affordable price. Our 22awg silver IEM flagships are expanded to a configuration of 30 bundles arranged into six subgroups; Elite19 contains more than double the amount of OCC silver as Complement4 and Symbiote SP. This makes it easily the largest OCC silver litz ever used in an IEM cable, and the most extreme IEM cable on the market – nothing else comes remotely close. The ultrapure single-crystal litz silver bundles are arrayed into a cylindrical-tube layout inside each Elite19 wire. This design greatly reduces skin effect as each strand alternates between the inside and the outside of the wire construct along the cable’s length, equalizing impedance throughout the wire. Each tiny strand of OCC silver is coated in an invisible, razor-thin enamel layer which prevents oxidation and cross-talk between strands, eliminating diodic junctions and their propensity for energy storage. This conductor goes above and beyond in terms of current carrying capability. Not just any OCC silver, we have combed the world for silver that sounds this way, casting many possible designs and materials aside. This metal is chosen for its unique combination of precision and forgiveness. We find it even less harsh-sounding than copper, even with troublesome recordings, due to its refinement. Those who hear our silver ask “How is this silver? It’s so smooth and easygoing.”

Center conductive/damping core. DHC helped introduce type 4 litz with our original Peptide V2 type 4 litz wires – an optimized version of the type 2 litz with a core of damping material at the center, keeping the litz strands out of the wire’s “dead spot” at its center, and aiding in litz’s prime goal of equally distributing each strand between the wire’s surface and its interior. With Elite19, we take the damping core feature to a higher level with our conductive core – a DHC first. The core is made of a resistive material which absorbs any internal static buildup.

Multicore type4/type6 layout.  The more complex nature of Elite19’s colossal 18.8awg conductors requires a second level of six cores, made of pure cotton, to organize the bundles. This provides support and damping throughout the wire.

Flexible, clear PE insulation. This material offers the best combination of dielectric constant, damping, flexibility, and overall feel. See the litz masterpiece inside through the clear insulation. We consider this cable “extreme but wearable” – it’s not small, but it feels pretty good around your ears. It’s not going to beat the ease of Symbiote SP for travel by any means, but if you’re dedicated then take it on the go. Of course, it will dominate any other CIEM cable for home use.

Standard: titanium alloy CNC y-split with machined DHC logo. Our new titanium alloy split is lathed from a 10mm titanium rod, and our exclusive figure-8 hole pattern maximizes use of space for an ultra-light, ultra compact split that is no bigger than the tiny Eidolic E-SX6. The titanium split is chamfered at each end and circular-polished for a smooth feel. Available only at DHC!


Purpose-built 3D-printed cast metal y-splitters available. We have revised our beloved “Helix” split with embossed “ELITE 19” details on the exterior for this unique earphone cable. Choose between stainless steel, polished bronze, or sterling silver. We keep gold where it belongs – not in the wire but on the y-split — we can even print 14kt solid rose gold, 18kt yellow gold, or platinum! We have many other designs available, just ask.

Eidolic Premier CIEM connectors. With PEEK high-temperature insulation – the world’s best insulator all-around – and tellurium copper base metal for the pins, topped off with a gunmetal gray beadblast aluminum barrel and gray Eidolic logo, this is truly the most advanced IEM connector ever conceived. On the other end, there are Eidolic connectors to match, including 2.5mm, 3.5mm, and 4.4mm with awesome styling and materials quality.

Award-winning sound. Prion4 received accolades from Positive Feedback Online and from discerning customers across the globe, selling out the first two batches quicker than we could build them. Now, Elite19 offers a large measure of Prion4’s performance for your CIEMs.

Upgrade to titanium. Eidolic offers a one-of-a-kind titanium alloy upgrade barrel with laser logo and choice of decorative insert. For more information, click here. These upgrades are now standard on Elite19 with 2.5, 3.5, or 4.4 terminations selected. Titanium CIEM upgrade barrels now available for 2 pin and MMCX!

Consider the fearsome scale of Symbiote Elite19, the world’s largest conductive-area IEM cable, before ordering, and buy Symbiote SP if it Elite19 is too big for you. All sales are final on custom cables.

New: Elite19 Fusion
Scaling the Fusion sound up to 19awg, this cable packs as much silver as Symbiote SP 8-wire or Complement4 Silver (22awg worth) plus an equal amount of OCC copper litz, for massive impact and balanced tonality.

Double Helix Cables - Symbiote Elite 19 – 18.8awg OCC pure silver silver and Fusion options – Ultimate 2 pin CIEM Cable
฿45,700
Symbiote Elite19 The world’s most extreme CIEM cable.For 2 pin CIEM or MMCX. Full review of Elite19 series on theheadphonelist.com!“There’s no doubt, the DHC Molecule Elite 19 Fusion rai..
฿45,700

Available Options

Double Helix Cables - Symbiote Elite OCC Silver Litz IEM Cable for JH Sirens Series

xxx แบรนด์: Double Helix Cables

รหัสสินค้า: Symbiote Elite OCC Silver Litz IEM Cable for JH Sirens Series

฿19,252

Double Helix Cables – Symbiote Elite OCC Silver Litz IEM Cable for JH Sirens

การจัดส่งนับจากวันสั่งใช้เวลาประมาณ 3 เดือน

Symbiote Elite IEM Cable for Sirens Series:
JH Roxanne/Layla/Angie/Rosie/New JH13v2
4-wire or 8-wire Silver Peptide OCC Litzสิ้นสุดการรอคอยสำหรับผู้ครอบครองหูฟัง JH Sirens (JH 4 pins) ด้วยสาย Symbiote Elite OCC Silver Litz ของ DHC ที่ออกแบบพัฒนาเพื่อการยกระดับคุณภาพเสียงและการใช้งานร่วมกับหูฟังซีรีส์ Sirens ของ JH โดยเฉพาะ

การออกแบบ

คอนเน็คเตอร์ Eidolic สำหรับ JH Sirens Series คือหัวใจสำคัญของสายหูฟังที่ยอดเยี่ยมนี้ ปลั๊กคอนเน็คเตอร์ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อการใช้งานร่วมกันโดยเฉพาะ Barrel และ Nut ทำด้วย Aluminum ยิงทรายที่งดงาม ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยโลโก้ Eidolic สีขาว ฉนวนคุณภาพสูงชนิด Ultra High Strength จุดสัมผัสสัญญาณทำด้วย Phosphor Bronze ชุบทอง คอนเน็คเตอร์ Eidolic มีคุณภาพการผลิตที่เหนือกว่าคอนเน็คเตอร์สำหรับหูฟัง IEM ซีรีส์ Sirens ทุกรุ่นในตลาดที่มีอยู่ คอนเน็คเตอร์ Eidolic นี้เป็นคอนเน็คเตอร์มาตรฐานที่ใช้กับสาย Sirens Series ของ JH

ไม่ใช้ตัวปรับเสียงเบสอีกต่อไป

4-pin JH รุ่นมาตรฐานใช้การปรับแต่งปริมาณเสียงเบสด้วยการใช้ตัวต้านทานหรือโวลลุ่ม สำหรับ DHC เราจะไม่ใช้โวลลุ่มที่นานๆ ไปอาจเสื่อมสภาพได้ แต่จะใช้ตัวต้านทานเกรดออดิโอไฟล์แบบค่าคงที่ซ่อนไว้ที่ปลั๊กด้านแอมป์ การออกแบบเช่นนี้มีการใช้ตัวต้านทานแบบค่าคงที่ที่ได้รับการจับคู่แมทช์ให้มีค่าเท่ากันทั้งซ้ายและขวา และจะไม่เสื่อมสภาพจากการปรับหมุนเฉกเช่นการใช้ตัวต้านทานแบบโวลลุ่ม ปริมาณเบสถูกปรับตั้งไว้ที่ค่า 50% (50 โอห์ม) ซึ่งประมาณเดียวกับการปรับตั้งที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกาของสายมาตรฐาน เราสามารถปรับตั้งค่าเสียงเบสให้เป็นค่าอื่นได้ เช่น 25% 75% หรือ 100% แต่เราได้ทดสอบแล้วว่าที่ค่า 50% ให้เสียงออกมาดีที่สุด (หากต้องการค่าปรับตั้งอื่น ให้แจ้งเป็นข้อความให้เราทราบตอน Check out)

สำหรับสาย 8-wire เราใช้ตัวต้านทานของ Dale แบบ Full-size PTF ที่มีค่าความผิดพลาดต่ำสุดในบรรดาตัวต้านทานด้วยกัน ซึ่งสเป็คนั้นสูงเกินการใช้งานนี้ด้วยซ้ำ สำหรับสาย 4-wire เราใช้ตัวต้านทานขนาดเล็ก SMD ของ MELF ที่มี spec สูงสุดเช่นกัน โดยทำการบัดกรีตรงภายในตัวปลั๊ก

DHC Best Wire

สายตัวนำที่ใช้เป็นสาย “Silver Peptide” (SP) OCC Silver Type 4 Litz ที่มีคุณสมบัติในการนำสัญญาณได้ดีที่สุดในตลาด เป็นตัวนำที่ปราศจากข้อเสียใดๆ นอกเหนือไปจากราคาต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง เป็นสายที่ให้รายละเอียด เสียงมีความโปร่งใส และมีคุณสมบัติที่เปิดเผยสูงกว่าตัวนำชนิด OCC Copper Litz ตัวนำที่เราใช้จะไม่ทำปฏิกิริยากับอากาศและเกิดการเสื่อมสภาพเพราะสายตัวนำย่อยทุกเส้นได้ผ่านการเคลือบ Enamel นอกจากนั้นยังมีการใช้แกนกลางใยฝ้ายบริสุทธิ์เป็นตัว damping และจัดรูปทรงตัวนำให้เป็นไปตามโครงสร้างที่ออกแบบ สายนี้ให้ความยืดหยุ่นสูงมีน้ำหนักที่เบามากเป็นพิเศษ การสวมใส่เป็นไปด้วยความเบาสบายเสมือนมิได้มีสิ่งใดอยู่เลย เราเชื่อมั่นว่านี่คือสายโครงสร้าง 8-wire ที่ให้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดสำหรับหูฟังซีรีส์ Sirens นอกจากนี้เรามีสายรุ่น 4-wire ที่ยิ่งเล็กและเบากว่าอีกเพื่อความสะดวกคล่องตัวสูงสุดสำหรับการใช้งานแบบพกพาให้เลือกพิจารณาใช้ด้วย

DHC ไม่มีนโยบายใช้ทองเป็นตัวนำร่วมเพราะจะทำให้คุณสมบัติในการเป็นตัวนำที่ดีลดลง เช่น ถ้าเราเพิ่มทอง 1% ลงไปกับสายของเรา เราจะสูญเสียคุณสมบัติของการเป็นตัวนำที่ดีไปถึง 15% ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการทำลายความบริสุทธิ์ของตัวนำที่เราคัดสรรมาอย่างดีที่สุดแล้ว นอกจากนี้เรายังไม่ทำการชุบทองกับตัวนำของเราด้วย เพราะทองนำไฟได้แย่กว่าเงินและจะเป็นตัวหน่วงการเดินทางของความถี่สูงบริเวณพื้นผิวของตัวนำ

Eidolic Connectors

ขั้วต่อชั้นยอดที่โดดเด่นทั้งคุณภาพเสียงและรูปลักษณ์ เป็นขั้วต่อขนาด 3.5 มม.และ 2.5 มม.ที่ดีที่สุดเท่าที่หาซื้อได้ในตลาด เป็นขั้วต่อคุณภาพสูงสุดที่ขั้วต่ออื่นๆ ไม่สามารถให้คุณภาพเทียบเคียงได้ วัสดุที่ใช้ทำจาก อลูมินั่มบริสุทธิ์ ผิวยิงทราย สวยงาม น้ำหนักเบา ออกแบบเพื่อใช้งานกับสาย IEM ของซีรีส์ Symbiote โดยเฉพาะซึ่งสามารถใช้งานกับหูฟังของ JH รุ่น Roxanne/ Layla/ Angie ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ตัวแยกสายชั้นเยี่ยม

Y-Split เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แยกสายให้ออกซ้ายและขวาก่อนเข้าสู่ตัวหูฟัง เป็นส่วนประกอบที่ช่วยทำให้สายดูดีน่าใช้งานขึ้นอีกด้วย ตัวแยกสายที่เราใช้ มีชื่อว่า “Capsid” ที่ขึ้นรูปจากแท่งอลูมินั่มด้วยเครื่อง CNC จนเป็นรูปทรงกลม ก่อนจะยิงทรายที่ผิวและแต่งลายด้วย Carbon Fiber แท้ สีสวยงาม สะดุดตา ตัวแยกสายนี้มีขนาดเล็กและเบามาก มีหลายสีหลายแบบให้เลือกใช้รวมถึงสีเงินและสีดำ สำหรับการใช้งานกับสายพิเศษของคุณ เรามีตัวแยกสายแบบ 3D printed ที่เราออกแบบและทำการผลิตแบบ 3D Printed แล้วทำการขัดแต่งด้วยมือโดยโลหะที่ใช้มีให้เลือกหลายชนิด อาทิ Sterling Silver Pure Bronze หรือ Rose Gold Plated Brass ลูกค้าสามารถเลือกตัวแยกสาย Eidolic ในคอลเล็คชั่นของเราให้เหมาะกับความชอบและรสนิยมของท่าน

เหตุผลที่เราเลือกใช้ตัวต้านทานแบบค่าคงที่สำหรับการปรับจูนเสียงเบส

สายสต๊อคมาตรฐานใช้กล่องควบคุมเสียงเบสซึ่งประกอบไปด้วยตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ (Tocos G43 Trimpot) ที่มีอายุการใช้งานจำกัดที่ประมาณ 100 ครั้งก่อนจะเริ่มเสื่อมสภาพ คุณสามารถใช้สายสต๊อคมาตรฐานเป็นตัวอ้างอิงระดับของเสียงเบสที่พอใจ โดยเราสามารถเทียบเคียงเพื่อให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงกับตัวต้านทานค่าคงที่ของเรา ที่มีคุณภาพเหนือกว่าในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความเท่ากันของทั้งสองแชนแนล อายุการใช้งานที่ยาวนานตลอดอายุการใช้งานของสาย เพราะเมื่อเราได้ค่าความต้านทานที่เหมาะสมแล้ว เราจะใช้ค่าแบบคงที่ติดตั้งไปในโครงสร้างสาย และไม่มีความจำเป็นต้องปรับจูนใดๆ เพิ่มเติมอีกเลย ปริมาณเสียงเบสที่คุณได้จะเป็นระดับเสียงที่อ้างอิงมาจากสายสต๊อคที่คุณได้ปรับในตำแหน่งที่คุณชื่นชอบที่สุดแล้ว ดังนั้นคุณภาพเสียงที่ได้จากสาย Symbiote Elite OCC Silver ก็จะเป็นคุณภาพเสียงของสายจากตัวนำพิเศษบวกกับปริมาณเสียงเบสที่คุณชื่นชอบอ้างอิงมาจากสายสต๊อค ซึ่งแน่นอนว่าคุณภาพที่ได้รับนั้นจะเหนือกว่าสายสต๊อคในทุกๆ ด้าน

หากไม่มีการระบุถึงค่าความต้านทานที่ต้องการใช้กับสาย Symbiote เราจะใช้ค่ามาตรฐานที่เราทดสอบแล้วว่าดีที่สุดนั้นคือค่า 50% (50 โอห์ม) นอกเหนือจากค่ามาตรฐาน เรายังมีค่าที่ 25% และ 75% ให้ลูกค้าเลือกอีกด้วย ซึ่งสามารถแจ้งเราได้ด้วยข้อความขณะทำการสั่งออเดอร์

ลักษณะเฉพาะของสาย DHC

 • ไม่มีการชุบทองเพราะทองเป็นตัวนำที่แย่กว่าทองแดงและเงิน ตัวนำที่ดีที่สุดที่เรารู้จักคือ Pure OCC Silver Litz
 • ไม่งมงายในเรื่องความบริสุทธิ์ไร้ขอบเขต เงินบริสุทธิ์ 7N และ 8N นั้นไม่มีอยู่จริง แล็ปชั้นนำระดับท็อปของญี่ปุ่นสามารถผลิตตัวนำที่บริสุทธิ์ได้สูงสุดที่ 6N
 • ไม่มีลูกเล่นทางการตลาดใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกล่อง, วงจรเน็ตเวิร์ค, Nano tubes แม่เหล็ก etc ที่เอามาติดพ่วงไว้ที่สายหรือแม้แต่การใช้สาย Vintage สิ่งเหล่านี้เราไม่เอามาเกี่ยวข้องด้วยเลย
Double Helix Cables - Symbiote Elite OCC Silver Litz IEM Cable for JH Sirens Series
฿19,252
Double Helix Cables – Symbiote Elite OCC Silver Litz IEM Cable for JH Sirensการจัดส่งนับจากวันสั่งใช้เวลาประมาณ 3 เดือนSymbiote Elite IEM Cable for Sirens Series:JH Roxanne/Layla/Angie/..
฿19,252

Available Options

Double Helix Cables - Symbiote SP OCC Silver Litz IEM Cable for JH Sirens Series

xxx แบรนด์: Double Helix Cables

รหัสสินค้า: DHC - Symbiote SP OCC Silver Litz IEM Cable for JH Sirens Series

฿25,000

Description

Symbiote SP IEM Cable for Sirens Series:
JH Roxanne/Layla/Angie/Rosie/New JH13v2/Lola
4-wire or 8-wire Silver Peptide OCC LitzWe are finally offering a Sirens Series (JH 4 pin) cable of our own design, with a unique concept that has been slowly refined since the release of the first Roxanne IEMs. This cable features the same top-grade materials & design as our Symbiote SP flagship for CIEM/MMCX, but customized for JH Sirens series.

Design:

The Eidolic JH Sirens Series connectors are now the cornerstone of this remarkable cable. These plugs were custom designed from the bottom up with all beadblast aluminum barrel & nut, white Eidolic logo, ultra high strength insulator, and gold-plated phosphor bronze contacts. These are light-years ahead of any other Sirens Series connector on the market in build quality and fit, and are standard on all Sirens series cable orders.

No more adjustable bass controls. The 4-pin JH standard uses over-tuned bass combined with selectable bass attenuation (a resistor or volume control) to control the bass “boost.” With DHC, audiophile-grade resistors are hidden inside the amp-end termination plugs. This design is our creation and sets the bass level using discrete, non-moving, precise parts that are exactly matched between left and right channels and will never wear out or break. The bass is set to an optimal 50% (50 ohms) setting, comparable to “12 o’clock” on the stock cable. We can accomodate requests for more or less bass but 50% sounds best to our ears (25%, 75%, 100% bass also available – leave a note during checkout).
For 8-wire, we use full-size Dale PTF resistors, which have some of the tightest specs of any resistor ever designed, way outside of what is required for this application.
For 4-wire, we bypass the need for extra wires by having the bass level be set with tiny MELF SMD resistors with super-strict specifications soldered directly between the plug contacts inside the Sirens plug.

DHC’s best wire. Our “Silver Peptide” (SP) OCC silver type 4 litz wire is the most conductive, highest performing litz wire on the market. It has no downsides or drawbacks other than cost – it is a more detailed, transparent, revealing version of OCC copper litz. It will never oxidize or degrade due to the invisible litz enamel on each strand, and is internally damped by a pure cotton core at its center. This wire is extremely compact and flexible, and will not weigh you down or make its presence felt. This no-compromise 8-wire design offers the best possible sound for Sirens series.
We also offer a more compact and economical 4-wire model – this cable is so travel-friendly and light that it bears no resemblance to the stock cable…

DHC does not use alloys or add gold to its wire, as these impurities reduce conductivity. Adding just 1% gold to wire reduces conductivity by more than 15%, and defeats the purpose of using high purity silver or copper. We also do not gold-plate wires, as gold is less conductive than silver and slows down frequencies traveling near the wire’s surface.

Eidolic connectors. The top-performing, best-looking 3.5mm and 2.5mm plugs money can buy – their quality has never been equalled or surpassed. The pure aluminum, beadblast-finish IEMplug barrels from our other Symbiote IEM cables are a perfect fit for the JH Roxanne/Layla/Angie connector piece.

Y-split greatness. The y-split — the point where the cable splits off to left and right earpieces – is DHC’s chance to perfect the cable’s appearance. Our ultra-compact “Capsid” V2 y-splitters are tiny cylinders of CNC machined, beadblasted aluminum wrapped in real black carbon fiber – and are available in silver or black anodized finishes. For a truly exclusive cable, pick one of our 3D printed splitters – designed by us and professionally printed in investment-cast, hand-polished metals like sterling silver, pure bronze, or rose gold plated brass. For the most bold styling choose one of our Eidolic splitters with unique color & material combinations. 

Upgrade to titanium. Eidolic offers a one-of-a-kind titanium alloy upgrade barrel with laser logo and choice of decorative insert. For more information, click here. Check the boxes above to opt for these truly unique styles. For 4-wire Sirens cables, we also offer the Eidolic titanium slider, an amazing invention incorporating a titanium frame and silicone band that securely cinches your cable while looking amazing. To bring it all together, opt for the ultracompact Eidolic E-SXT y-splitter. All Sirens cables include a free upgrade to the DHC titanium CNC logo tube in lieu of the standard DHC CNC aluminum logo tube. See below:


Why are fixed resistors/bass level the only option?
The bass control box is fine for the stock cable, but its parts (Tocos G43 trimpot resistors) are only rated at 100 uses before they reach end of life. If you use the stock cable to decide which bass level you most prefer, we can get a close match with our fixed resistors. It follows that one would not change the bass for every song, or else even the stock cable will wear out; even changing it whenever your mood changes would lead to the same result. Once you know the right setting, it should be consistent over time for that particular music player/amplifier.
Beyond that, it is impossible to set the bass to the exact same level for left/right using the included screwdriver – you have to use a multimeter to check resistance for the cable’s left & right connectors to see whether they’re configured identically. With DHC, bass levels are matched.

50% (50 ohm bass) is standard; we also carry resistors for 25% and 75% bass, leave a note in the order comments.

Double Helix Cables - Symbiote SP OCC Silver Litz IEM Cable for JH Sirens Series
฿25,000
Description Symbiote SP IEM Cable for Sirens Series: JH Roxanne/Layla/Angie/Rosie/New JH13v2/Lola 4-wire or 8-wire Silver Peptide OCC Litz We are finally offering a Sirens Series (JH 4 p..
฿25,000
แสดง 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9 รายการ (1 หน้า)