You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ไทย ไทย
ไทย (บาท)

BKK AUDIO Co., Ltd. (Head Office)

  • ยังไม่มีสินค้าในตระกร้า!

SPEAKER CABLES

Speaker Cables

ค้นหาย่อย

Available Options

AudioQuest - ASPEN

xxx แบรนด์: Audioquest

รหัสสินค้า: AudioQuest - ASPEN

฿69,900

Aspen

SOLID PERFECT-SURFACE COPPER+/PERFECT-SURFACE COPPER (PSC+/PSC) CONDUCTORS: Aspen uses a carefully finessed combination of high-purity Perfect-Surface Copper (PSC), and extreme high-purity Perfect-Surface Copper+ (PSC+) conductors in a Self-Shielding Double Counter-Spiral HyperLitz design. Solid conductors prevent strand interaction, a major source of distortion. Surface quality is critical because a conductor can be considered as a rail-guide for both the electric fields within a conductor, and for the magnetic fields outside the conductor. The astonishingly smooth and pure Perfect-Surface nearly eliminates harshness and greatly increases clarity compared to OFHC, OCC, 8N and other coppers. The superior purity of PSC+ further minimizes distortion caused by grain boundaries, which exist within any metal conductor.

DIELECTRIC-BIAS SYSTEM (DBS, US PAT #S 7,126,055 & 7,872,195 B1): Insulation is an electrical barrier, and also a “dielectric” because it is inside the conductor’s magnetic field. All insulation slows down and smears the signal inside. When insulation is unbiased, it causes different amounts of delay for different frequencies and energy levels, a real problem for very time-sensitive multi-octave audio. AudioQuest’s DBS creates a strong, stable electrostatic field which saturates and polarizes (organizes) the molecules of the insulation. Saturated (full) insulation absorbs less and therefore releases less out-of-phase energy. Minimizing nonlinear time delays results in clearer sound emerging from a “blacker” background. The DBS battery packs will last for years. A test button and LED allow for the occasional battery check.

DOUBLE COUNTER-SPIRAL GEOMETRY: Aspen and the other AQ “Tree” Series cables have an inner circular array of positive conductors spiraling in one direction. Around this inner group, the negative conductors spiral in the opposite direction, which makes possible the significant performance advantage of the positive and negative conductors crossing each other instead of being parallel. However, the critical need for positive and negative to have a fixed non-changing relationship is ensured as the negative and positive groups are in fact two tubes with a perfectly consistent relationship. The result is an astonishing clarity, like focusing a camera lens you had no idea was so far out of focus.

CARBON-BASED NOISE-DISSIPATION AND CROSSTALK-DISSIPATION SYSTEM (INSULATION): The negative conductors in Aspen are covered with partially conductive Carbon-Loaded Polyethylene. This remarkable material damps radio-frequency garbage from being fed back into the amplifier. The sonic benefit is exactly the same reduction in “hash” and improved dimensionality that comes whenever RF interference is reduced in an audio circuit. Another carbon layer also damps interaction between positive and negative conductors, and an external 3-layer carbon-based NDS System additionally absorbs external interference.

SPREAD-SPECTRUM TECHNOLOGY (SST): Any single size or shape of conductor has a specific distortion profile. Even though radially symmetrical conductors (solid or tubular) have the fewest discontinuities, any particular size still has a sonic signature. SST is a method for significantly reducing the awareness of these character flaws by using a precise combination of different size conductors. The different SST-determined conductor sizes used in Aspen allow an exceptionally clear, clean and dynamic sound.

BIWIRING: When possible, running separate conductors or separate cables to the treble and bass halves of a speaker will considerably reduce distortion. BiWiring helps by keeping the large magnetic fields associated with bass energy out of the treble cable, allowing the delicate upper frequencies to travel a less disturbed path, like keeping the big waves out of the water when you swim. Although Aspen is an ideal Full-Range cable, it has also been designed to make it possible to truly Single-BiWire. Many multi-conductor cables claim to be good for BiWiring, but unless there is real magnetic isolation between the bass and treble conductor groups, dividing such cables into bass and treble can actually be worse than keeping them together.

TERMINATIONS: Aspen is prepared by Cold-Welding AudioQuest’s 1000 Series Hanging-Silver Multi-Spades or Bananas. The plugs are plated directly over pure Red Copper by submerging (hanging) the spades and bananas into a vat of extreme-purity silver, resulting in a very thick Direct-Silver Plate. There are no intermediary performance degrading materials. Aspen’s breakouts (where the cable divides into positive and negative legs) are also special: Because a metal breakout would disrupt the cable’s magnetic fields, Aspen’s breakouts are magnetically invisible ABS.

DIRECTIONS: Because all drawn metal is directional, all audio cables are directional. AudioQuest analog and digital audio cables are all controlled for correct directionality. The best sound is made possible by following the “Amp” and “Speaker” labels on Aspen’s breakouts.

AudioQuest - ASPEN
฿69,900
AspenSOLID PERFECT-SURFACE COPPER+/PERFECT-SURFACE COPPER (PSC+/PSC) CONDUCTORS: Aspen uses a carefully finessed combination of high-purity Perfect-Surface Copper (PSC), and extreme high-pur..
฿69,900

Available Options

AudioQuest - CASTLE ROCK

xxx แบรนด์: Audioquest

รหัสสินค้า: AudioQuest - CASTLE ROCK

฿49,000

Castle Rock

RIP Gibraltar, long live Castle Rock! Like Gibraltar before it, Castle Rock is designed as an extremely high-performance cable which provides true Double-BiWire performance in a single attractive cable. Original Gibraltar’s all important basics – superior geometry, magnetic autonomy of each quad-conductor section, Perfect-Surface metal technology, conductor-size optimization (AQ’s Spread-Spectrum Technology), etc. – are the fundamentals of Castle Rock. Castle Rock employs AQ’s best copper conductor metal (Perfect-Surface Copper+), AudioQuest’s DBS (Dielectric-Bias System) and NDS (Noise-Dissipation System).

A very recent advancement featured in Castle Rock (and all other Tree and Rock Series speaker cables) is the addition of the sleek new “Hanging-Silver” 1000 Series Multi-Spades and Bananas. Originally developed for the WEL Signature Series speaker cables, these plugs are made using a “hanging silver over pure red-copper” process in which the spades and bananas are submerged (“hung”) into a vat of extreme-purity silver, resulting in a very thick direct-silver plate. No intermediary performance-degrading materials (such as nickel or alloy) are used.

Also new to Castle Rock is a more-neatly-sculpted “breakout” (the covering where the cable separates into red and black legs), which is now made of a synthetic non-magnetic polymer, rather than metal. We’re making this all-models upgrade because speaker cables and AC power cables carry large magnetic fields which interact with any metal “collar” around the cable. Eliminating metal in the breakouts is another significant (and clearly audible) step forward in our goal of eliminating distortion and making the cable sonically “invisible.” Please note too that AudioQuest now offers a Single-BiAmp option for any Rocket, Rock or Tree Series speaker cable, including Castle Rock. Although similar to a Single-BiWire configuration in which the speaker end has four connectors, the Single-BiAmp configuration also has four connectors at the amplifier end to accommodate the growing number of users who wish to take full advantage of all the amplifier channels in many of today’s AV receivers and multichannel power amplifiers.

Castle Rock represents the culmination of Gibraltar’s long-term evolution along with performance- enhancing new systems and materials. These ingredients add up to important audible improvements and more pleasurable listening!

SOLID PERFECT-SURFACE COPPER+ (PSC+) CONDUCTORS: Solid conductors prevent strand interaction, a major source of cable distortion. Extremely high-purity Perfect-Surface Copper+ minimizes distortion caused by grain boundaries that exist within any metal conductor, nearly eliminating harshness and greatly increasing clarity compared to OFHC, OCC, 8N and other coppers.

CARBON-BASED NOISE-DISSIPATION and CROSS-TALK-DISSIPATION SYSTEMS (INSULATION): The negative conductors in Castle Rock are insulated with partially conductive Carbon-Loaded Polyethylene. This remarkable material damps radio-frequency garbage from being fed back into the amplifier. The sonic benefit is exactly the same reduction in “hash” and better dimensionality that comes whenever RF garbage is reduced in an audio circuit. Castle Rock uses Nitrogen-Injected Foamed-Polyethylene Insulation on its positive conductors because air absorbs next to no energy, and Polyethylene is low-loss and has a benign distortion profile. Thanks to all the air in Foamed-PE, it causes much less of the out-of-focus effect common to other materials.

DIELECTRIC-BIAS SYSTEM (DBS, US Pat #s 7,126,055 & 7,872,195 B1): All insulation slows down the signal on the conductor inside. When insulation is unbiased, it slows down parts of the signal differently, a big problem for very time-sensitive multi-octave audio. AudioQuest’s DBS creates a strong, stable electrostatic field which saturates and polarizes (organizes) the molecules of the insulation. This minimizes both energy storage in the insulation and the multiple nonlinear time-delays that occur. Sound appears from a surprisingly black background with unexpected detail and dynamic contrast. The DBS battery packs will last for years. A test button and LED allow for the occasional battery check.

DOUBLE STAR-QUAD GEOMETRY: The relationship between conductors defines a cable’s most basic electrical values (capacitance and inductance). However, even when those variables are kept in a reasonable balance, the relationship between conductors can be varied in ways that greatly affect the sound. The Double Star-Quad construction of Castle Rock allows for significantly better dynamic contrast and information intelligibility than if the same conductors were run in parallel.

SPREAD-SPECTRUM TECHNOLOGY (SST): Any single size or shape of conductor has a specific distortion profile. Even though radially symmetrical conductors (solid or tubular) have the fewest discontinuities, any conductor of a particular size does have a sonic signature. SST is a method for significantly reducing the awareness of these character flaws by using a precise combination of different size conductors. The different SST-determined conductor sizes used in Castle Rock allow an exceptionally clear, clean and dynamic sound.

BIWIRING: Castle Rock is an exceptional Single-BiWire cable. When the halves are separated at the speaker end, the Double Star-Quad Geometry turns Castle Rock into a true Double-BiWire set thanks to the magnetic autonomy of each Quad-conductor section. On its own, one Star-Quad conductor group would be a little lightweight in performance as it is biased towards treble finesse. The other Star-Quad conductor group is biased toward the bass; it’s more forceful and lacking ultimate resolution. Together they form a completely optimized full-range design. When separated, the Double Star-Quad design allows Castle Rock to be a maximum-performance Double BiWire in a single cable.

TERMINATIONS: AudioQuest offers a wide range of high-quality connectors that allow Castle Rock to be securely attached to any type of equipment. Quality is in the low-distortion sound, not necessarily in the eye-candy effect. AQ ends are either dull looking gold or silver because these metals are plated directly over the connector. There is no shiny and harsh sounding nickel layer underneath. AQ PK-spade lugs are soft because better metal is soft, and facilitates a higher quality connection. For pieces requiring a banana plug or BFA connector the AQ PK-BFA/Banana provides unprecedented performance over conventional brass versions.

APPLICATION: The ABS breakouts on either end of Castle Rock are marked “Speaker End” or “Amp End.” Please use cables in the direction required.


AudioQuest - CASTLE ROCK
฿49,000
Castle RockRIP Gibraltar, long live Castle Rock! Like Gibraltar before it, Castle Rock is designed as an extremely high-performance cable which provides true Double-BiWire performance in a single..
฿49,000

Available Options

AudioQuest - COMET

xxx แบรนด์: Audioquest

รหัสสินค้า: AudioQuest - COMET

฿99,900

Comet


You won’t have to wait 70 years to see this Comet. AudioQuest’s Comet Double Star-Quad speaker cable utilizes a carefully finessed amount of Solid Perfect-Surface Copper+ and Perfect-Surface Silver Conductors. The addition of Silver is startling. Silver has a colorless sound, allowing the exposure of more textural nuances found in the recording.

SOLID PERFECT-SURFACE COPPER+/PERFECT-SURFACE SILVER (PSC+/PSS) CONDUCTORS: Comet uses a carefully finessed combination of Perfect-Surface Copper+ and extremely high-purity Perfect-Surface Silver conductors. All conductors are solid, which prevents strand interaction, a major source of distortion. Surface quality is critical because a conductor can be considered as a rail-guide for both the electric fields within a conductor, and for the magnetic fields outside the conductor. The astonishingly smooth and pure Perfect-Surface eliminates harshness and greatly increases clarity compared to OFHC, OCC, 8N and other coppers.  The superior purity of PSC+ and PSS further minimizes distortion caused by grain boundaries, which exist within any metal conductor.

CARBON-BASED NOISE-DISSIPATION and CROSS-TALK DISSIPATION SYSTEMS (INSULATION): The negative conductors in Comet are insulated with partially conductive Carbon-Loaded Polyethylene. This remarkable material damps radio-frequency garbage from being fed back into the amplifier. The sonic benefit is exactly the same reduction in “hash” and better dimensionality that comes whenever RF garbage is reduced in an audio circuit. Comet uses Nitrogen-Injected Foamed-Polyethylene Insulation on its positive conductors because air absorbs next to no energy, and Polyethylene is low-loss and has a benign distortion profile. Thanks to all the air in Foamed-PE, it causes much less of the out-of-focus effect common to other materials.

DIELECTRIC-BIAS SYSTEM (DBS, US Pat #s 7,126,055 & 7,872,195 B1): All insulation slows down the signal on the conductor inside. When insulation is unbiased, it slows down parts of the signal differently, a big problem for very time-sensitive multi-octave audio. AudioQuest’s DBS creates a strong, stable electrostatic field which saturates and polarizes (organizes) the molecules of the insulation. This minimizes both energy storage in the insulation and the multiple nonlinear time-delays that occur. Sound appears from a surprisingly black background with unexpected detail and dynamic contrast. The DBS battery packs will last for years. A test button and LED allow for the occasional battery check.

DOUBLE STAR-QUAD GEOMETRY: The relationship between conductors defines a cable’s most basic electrical values (capacitance and inductance). However, even when those variables are kept in a reasonable balance, the relationship between conductors can be varied in ways that greatly affect the sound. The Double Star-Quad construction of Comet allows for significantly better dynamic contrast and information intelligibility than if the same conductors were run in parallel.

SPREAD-SPECTRUM GEOMETRY (SST): Any single size or shape of conductor has a specific distortion profile. Even though radially symmetrical conductors (solid or tubular) have the fewest discontinuities, any conductor of a particular size does have a sonic signature. SST is a method for significantly reducing the awareness of these character flaws by using a precise combination of different size conductors. The different SST-determined conductor sizes used in Comet allow an exceptionally clear, clean and dynamic sound.

BIWIRING: Comet is an exceptional Single-BiWire cable. When the halves are separated at the speaker end, the Double Star-Quad Geometry turns Comet into a true Double-BiWire set thanks to the magnetic autonomy of each Quad-conductor section. On its own, one Star-Quad conductor group would be a little lightweight in performance as it is biased towards treble finesse. The other Star-Quad conductor group is biased toward the bass; it’s more forceful and lacking ultimate resolution. Together they form a completely optimized full-range design. When separated, the Double Star-Quad design allows Comet to be a maximum-performance Double BiWire in a single cable.

TERMINATIONS: AudioQuest offers a wide range of high-quality connectors that allow Comet to be securely attached to any type of equipment. Quality is in the low-distortion sound, not necessarily in the eye-candy effect. AQ ends are either dull looking gold or silver because these metals are plated directly over the connector. There is no shiny and harsh sounding nickel layer underneath. AQ PK-spade lugs are soft because better metal is soft, and facilitates a higher quality connection. For pieces requiring a banana plug or BFA connector the AQ PK-BFA/Banana provides unprecedented performance over conventional brass versions.

Application: The ABS breakouts on either end of Comet are marked “Speaker End” or “Amp End.” Please use cables in the direction required.

AudioQuest - COMET
฿99,900
CometYou won’t have to wait 70 years to see this Comet. AudioQuest’s Comet Double Star-Quad speaker cable utilizes a carefully finessed amount of Solid Perfect-Surface Copper+ and Perfect-Surface..
฿99,900

Available Options

AudioQuest - K2

xxx แบรนด์: Audioquest

รหัสสินค้า: AudioQuest - K2

฿499,900

K2

At the peak of AudioQuest’s Flat Rock series sits K2. Just like the mountaintop, from this vantage point there are very few options to look up toward. K2 combines Solid Perfect-Surface Silver Conductors with DBS and AudioQuest’s most successful Double Star-Quad Geometry. K2 will lift the sound of your system to near tropospheric heights.

SOLID 100% PERFECT-SURFACE SILVER (PSS) CONDUCTORS: Solid conductors prevent strand interaction, a major source of cable distortion. Extremely high-purity Perfect-Surface Silver minimizes distortion caused by grain boundaries that exist within any metal conductor, eliminating harshness and greatly increasing clarity compared to all other conducting materials.

CARBON-BASED NOISE-DISSIPATION (INSULATION): The negative conductors in K2 are insulated with partially conductive Carbon-Loaded Polyethylene. This remarkable material damps radio-frequency garbage from being fed back into the amplifier. The sonic benefit is exactly the same reduction in “hash” and better dimensionality that comes whenever RF garbage is reduced in an audio circuit. K2 uses Foamed-Polyethylene Insulation on its positive conductors because air absorbs next to no energy, and Polyethylene is low-loss and has a benign distortion profile. Thanks to all the air in Foamed-PE, it causes much less of the out-of-focus effect common to other materials.

DIELECTRIC-BIAS SYSTEM (DBS, US Pat #s 7,126,055 & 7,872,195 B1): All insulation slows down the signal on the conductor inside. When insulation is unbiased, it slows down parts of the signal differently, a big problem for very time-sensitive multi-octave audio. AudioQuest’s DBS creates a strong, stable electrostatic field which saturates and polarizes (organizes) the molecules of the insulation. This minimizes both energy storage in the insulation and the multiple nonlinear time-delays that occur. Sound appears from a surprisingly black background with unexpected detail and dynamic contrast. The DBS battery packs will last for years. A test button and LED allow for the occasional battery check.

DOUBLE STAR-QUAD GEOMETRY: The relationship between conductors defines a cable’s most basic electrical values (capacitance and inductance). However, even when those variables are kept in a reasonable balance, the relationship between conductors can be varied in ways that greatly affect the sound. The Double Star-Quad construction of K2 allows for significantly better dynamic contrast and information intelligibility than if the same conductors were run in parallel.

SPREAD-SPECTRUM TECHNOLOGY (SST): Any single size or shape of conductor has a specific distortion profile. Even though radially symmetrical conductors (solid or tubular) have the fewest discontinuities, any conductor of a particular size does have a sonic signature. SST is a method for significantly reducing the awareness of these character flaws by using a precise combination of different size conductors. The different SST-determined conductor sizes used in K2 allow an exceptionally clear, clean and dynamic sound.

BIWIRING: K2 is an exceptional Single-BiWire cable. When the halves are separated at the speaker end, the Double Star-Quad Geometry turns K2 into a true Double-BiWire set thanks to the magnetic autonomy of each Quad-conductor section. On its own, one Star-Quad conductor group would be a little lightweight in performance as it is biased towards treble finesse. The other Star-Quad conductor group is biased toward the bass; it’s more forceful and lacking ultimate resolution. Together they form a completely optimized full-range design. When separated, the Double Star-Quad design allows K2 to be a maximum-performance Double BiWire in a single cable.

TERMINATIONS: AudioQuest offers a wide range of high-quality connectors that allow K2 to be securely attached to any type of equipment. Quality is in the low-distortion sound, not necessarily in the eye-candy effect. AQ ends are either dull looking gold or silver because these metals are plated directly over the connector. There is no shiny and harsh sounding nickel layer underneath. AQ PK-spade lugs are soft because better metal is soft, and facilitates a higher quality connection. For pieces requiring a banana plug or BFA connector the AQ PK-BFA/Banana provides unprecedented performance over conventional brass versions.

APPLICATION: The ABS breakouts on either end of K2 are marked “Speaker End” or “Amp End.” Please use cables in the direction required.

AudioQuest - K2
฿499,900
K2About DBSAt the peak of AudioQuest’s Flat Rock series sits K2. Just like the mountaintop, from this vantage point there are very few options to look up toward. K2 combines Solid Perfect-Surface..
฿499,900

Available Options

AudioQuest - METEOR

xxx แบรนด์: Audioquest

รหัสสินค้า: AudioQuest - METEOR

฿189,000

Meteor

Meteor expands the performance of AudioQuest’s Double Star-Quad design by increasing the number of Solid Perfect-Surface Silver Conductors (PSS). Silver, when used properly, has colorless qualities, giving you a closer look into the music.

SOLID PERFECT-SURFACE COPPER+/SOLID PERFECT-SURFACE SILVER (PSC+/PSS) CONDUCTORS: Meteor uses a carefully finessed blend of Perfect-Surface Copper+ and extremely high-purity Perfect-Surface Silver conductors. All conductors are solid, which prevents strand interaction, a major source of distortion. Surface quality is critical because a conductor can be considered as a rail-guide for both the electric fields within a conductor, and for the magnetic fields outside the conductor. The astonishingly smooth and pure Perfect-Surface eliminates harshness and greatly increases clarity compared to OFHC, OCC, 8N and other coppers. The superior purity of PSC+ and PSS further minimizes distortion caused by grain boundaries, which exist within any metal conductor.

CARBON-BASED NOISE-DISSIPATION and CROSS-TALK-DISSIPATION SYSTEMS (INSULATION): The negative conductors in Meteor are insulated with partially conductive Carbon-Loaded Polyethylene. This remarkable material damps radio-frequency garbage from being fed back into the amplifier. The sonic benefit is exactly the same reduction in “hash” and better dimensionality that comes whenever RF garbage is reduced in an audio circuit. Meteor uses Nitrogen-Injected Foamed-Polyethylene Insulation on its positive conductors because air absorbs next to no energy, and Polyethylene is low-loss and has a benign distortion profile. Thanks to all the air in Foamed-PE, it causes much less of the out-of-focus effect common to other materials.

DIELECTRIC-BIAS SYSTEM (DBS, US Pat #s 7,126,055 & 7,872,195 B1): All insulation slows down the signal on the conductor inside. When insulation is unbiased, it slows down parts of the signal differently, a big problem for very time-sensitive multi-octave audio. AudioQuest’s DBS creates a strong, stable electrostatic field which saturates and polarizes (organizes) the molecules of the insulation. This minimizes both energy storage in the insulation and the multiple nonlinear time-delays that occur. Sound appears from a surprisingly black background with unexpected detail and dynamic contrast. The DBS battery packs will last for years. A test button and LED allow for the occasional battery check.

DOUBLE STAR-QUAD GEOMETRY: The relationship between conductors defines a cable’s most basic electrical values (capacitance and inductance). However, even when those variables are kept in a reasonable balance, the relationship between conductors can be varied in ways that greatly affect the sound. The Double Star-Quad construction of Meteor allows for significantly better dynamic contrast and information intelligibility than if the same conductors were run in parallel.

SPREAD-SPECTRUM GEOMETRY (SST): Any single size or shape of conductor has a specific distortion profile. Even though radially symmetrical conductors (solid or tubular) have the fewest discontinuities, any conductor of a particular size does have a sonic signature. SST is a method for significantly reducing the awareness of these character flaws by using a precise combination of different size conductors. The different SST-determined conductor sizes used in Meteor allow an exceptionally clear, clean and dynamic sound.

BIWIRING: Meteor is an exceptional Single-BiWire cable. When the halves are separated at the speaker end, the Double Star-Quad Geometry turns Meteor into a true Double-BiWire set thanks to the magnetic autonomy of each Quad-conductor section. On its own, one Star-Quad conductor group would be a little lightweight in performance as it is biased towards treble finesse. The other Star-Quad conductor group is biased toward the bass; it’s more forceful and lacking ultimate resolution. Together they form a completely optimized full-range design. When separated, the Double Star-Quad design allows Meteor to be a maximum-performance Double BiWire in a single cable.

TERMINATIONS: AudioQuest offers a wide range of high-quality connectors that allow Meteor to be securely attached to any type of equipment. Quality is in the low-distortion sound, not necessarily in the eye-candy effect. AQ ends are either dull looking gold or silver because these metals are plated directly over the connector. There is no shiny and harsh sounding nickel layer underneath. AQ PK-spade lugs are soft because better metal is soft, and facilitates a higher quality connection. For pieces requiring a banana plug or BFA connector the AQ PK-BFA/Banana provides unprecedented performance over conventional brass versions.

APPLICATION: The ABS breakouts on either end of Meteor are marked “Speaker End” or “Amp End.” Please use cables in the direction required.

AudioQuest - METEOR
฿189,000
MeteorAbout DBSMeteor expands the performance of AudioQuest’s Double Star-Quad design by increasing the number of Solid Perfect-Surface Silver Conductors (PSS). Silver, when used properly, has co..
฿189,000

Available Options

AudioQuest - ROCKET 33

xxx แบรนด์: Audioquest

รหัสสินค้า: AudioQuest - ROCKET 33

฿10,400

Rocket 33

This Double Star-Quad Geometry “Rocket” cable does not look normal on the outside, and it is not at all normal on the inside. A sophisticated combination of extraordinary materials and extremely refined design allows the Rockets to honor all types of music equally.

SOLID LONG-GRAIN COPPER/PERFECT-SURFACE COPPER (LGC/PSC) CONDUCTORS: Rocket 33 uses a carefully finessed combination of Long-Grain Copper and extremely high-purity Perfect-Surface Copper. LGC has fewer oxides within the conducting material, less impurities, less grain boundaries, and definitively better performance. The astonishingly smooth and pure PSC further eliminates harshness and greatly increases clarity.

CARBON-BASED NOISE-DISSIPATION and CROSS-TALK-DISSIPATION SYSTEMS (INSULATION): The four negative conductors in Rocket 33 are insulated with partially conductive Carbon-Loaded Polyethylene. This remarkable material damps radio-frequency garbage from being fed back into the amplifier. The sonic benefit is exactly the same reduction in “hash” and better dimensionality that comes whenever RF garbage is reduced in an audio circuit. Rocket 33 uses Nitrogen-Injected Foamed-Polyethylene Insulation on its positive conductors because air absorbs next to no energy, and Polyethylene is low-loss with a benign distortion profile. Thanks to all the air in Foamed-Polyethylene Insulation, it causes much less of the “out-of-focus” effect common to other materials.

DOUBLE STAR-QUAD GEOMETRY: The relationship between conductors defines a cable’s most basic electrical values (capacitance and inductance). However, even when those variables are kept in a reasonable balance, the relationship between conductors can be varied in ways that greatly affect the sound. The Double Star-Quad construction of Rocket 33 allows for significantly improved dynamic contrast and intelligibility compared to parallel conductors.

SPREAD-SPECTRUM TECHNOLOGY (SST): Any single size or shape of conductor has a specific distortion profile. Even though radially symmetrical conductors (solid or tubular) have the fewest discontinuities, any conductor of a particular size does have a sonic signature. SST is a method for significantly reducing the awareness of these character flaws by using a precise combination of different sized conductors. The different SST-determined conductor sizes used in Rocket 33 allow an exceptionally clear, clean and dynamic sound.

BIWIRING: Rocket 33 is an exceptional Single-BiWire cable. When the halves are separated at the speaker end, the Double Star-Quad Geometry turns Rocket 33 into a true Double-BiWire set thanks to the magnetic autonomy of each Quad-conductor section. On its own, one Star-Quad conductor group would be a little lightweight in performance as it is biased towards treble finesse. The other Star-Quad conductor group is biased toward the bass; it’s more forceful and lacking ultimate resolution. Together they form a completely optimized full-range design. When separated, the Double Star-Quad design allows Rocket 33 to be a maximum-performance Double BiWire in a single cable.

TERMINATIONS: AudioQuest offers a wide range of high-quality connectors that allow Rocket 33 to be securely attached to any type of equipment. Quality is in the low-distortion sound, not necessarily in the eye-candy effect. AQ ends are either dull looking gold or silver because these metals are plated directly over the connector. There is no shiny and harsh sounding nickel layer underneath. AQ PK-spade lugs are soft because better metal is soft, and facilitates a higher quality connection. For pieces requiring a banana plug or BFA connector, the AQ PK-BFA/Banana provides unprecedented performance over conventional brass versions.

APPLICATION: The PVC “pants” on either end of Rocket 33 are marked “Speaker End” or “Amp End.” Please use cables in the direction required.

AudioQuest - ROCKET 33
฿10,400
Rocket 33This Double Star-Quad Geometry “Rocket” cable does not look normal on the outside, and it is not at all normal on the inside. A sophisticated combination of extraordinary materials and e..
฿10,400

Available Options

AudioQuest - ROCKET 44

xxx แบรนด์: Audioquest

รหัสสินค้า: AudioQuest - ROCKET 44

฿14,900

Rocket 44

Rocket 44 incorporates Perfect-Surface Copper+ into its blend of conductors. PSC+ has fewer grain boundaries, which reduces harshness in the sound. This carefully finessed combination of PSC and PSC+ enables Rocket 44 to deliver a clear and faithful presentation.

SOLID PERFECT-SURFACE COPPER+/PERFECT-SURFACE COPPER (PSC+/PSC) CONDUCTORS: Rocket 44 uses a carefully finessed combination of extremely high-purity Perfect-Surface Copper+ and Perfect-Surface Copper. The astonishingly smooth and pure PSC further eliminates harshness and greatly increases clarity. Rocket 44’s conductor mix is dominated by PSC+.

CARBON-BASED NOISE-DISSIPATION and CROSS-TALK-DISSIPATION SYSTEMS (INSULATION): The four negative conductors in Rocket 44 are insulated with partially conductive Carbon-Loaded Polyethylene. This remarkable material damps radio-frequency garbage from being fed back into the amplifier. The sonic benefit is exactly the same reduction in “hash” and better dimensionality that comes whenever RF garbage is reduced in an audio circuit. Rocket 44 uses Nitrogen-Injected Foamed-Polyethylene Insulation on its positive conductors because air absorbs next to no energy, and Polyethylene is low-loss with a benign distortion profile. Thanks to all the air in Foamed-Polyethylene Insulation, it causes much less of the “out-of-focus” effect common to other materials.

DOUBLE STAR-QUAD GEOMETRY: The relationship between conductors defines a cable’s most basic electrical values (capacitance and inductance). However, even when those variables are kept in a reasonable balance, the relationship between conductors can be varied in ways that greatly affect the sound. The Double Star-Quad construction of Rocket 44 allows for significantly better dynamic contrast and information intelligibility than if the same conductors were run in parallel.

SPREAD-SPECTRUM TECHNOLOGY (SST): Any single size or shape of conductor has a specific distortion profile. Even though radially symmetrical conductors (solid or tubular) have the fewest discontinuities, any conductor of a particular size does have a sonic signature. SST is a method for significantly reducing the awareness of these character flaws by using a precise combination of different sized conductors. The different SST-determined conductor sizes used in Rocket 44 allow an exceptionally clear, clean and dynamic sound.

BIWIRING: Rocket 44 is an exceptional Single-BiWire cable. When the halves are separated at the speaker end, the Double Star-Quad Geometry turns Rocket 44 into a true Double-BiWire set thanks to the magnetic autonomy of each Quad-conductor section. On its own, one Star-Quad conductor group would be a little lightweight in performance as it is biased towards treble finesse. The other Star-Quad conductor group is biased toward the bass; it’s more forceful and lacking ultimate resolution. Together they form a completely optimized full-range design. When separated, the Double Star-Quad design allows Rocket 44 to be a maximum-performance Double BiWire in a single cable.

TERMINATIONS: AudioQuest offers a wide range of high-quality connectors that allow Rocket 44 to be securely attached to any type of equipment. Quality is in the low-distortion sound, not necessarily in the eye-candy effect. AQ ends are either dull looking gold or silver because these metals are plated directly over the connector. There is no shiny and harsh sounding nickel layer underneath. AQ PK-spade lugs are soft because better metal is soft, and facilitates a higher quality connection. For pieces requiring a banana plug or BFA connector the AQ PK-BFA/Banana provides unprecedented performance over conventional brass versions.

APPLICATION: The PVC “pants” on either end of Rocket 44 are marked “Speaker End” or “Amp End.” Please use cables in the direction required.


AudioQuest - ROCKET 44
฿14,900
Rocket 44Rocket 44 incorporates Perfect-Surface Copper+ into its blend of conductors. PSC+ has fewer grain boundaries, which reduces harshness in the sound. This carefully finessed combination of..
฿14,900

Available Options

AudioQuest - ROCKET 88 with DBS

xxx แบรนด์: Audioquest

รหัสสินค้า: AudioQuest - ROCKET 88 with DBS

฿25,900

Rocket 88

Rocket 88 incorporates AudioQuest’s patented Dielectric-Bias System (DBS) and replaces Long-Grain Copper with solid Perfect-Surface Copper+. DBS offers a lower noise-floor, so you can hear deeper into the nuances of your favorite music. At the same time the addition of more PSC+ offers a smoother, more relaxed, and natural sonic timbre and texture.

SOLID PERFECT-SURFACE COPPER+ (PSC+) CONDUCTORS: Rocket 88 uses a carefully finessed, optimized and extremely high-purity Perfect-Surface Copper+. The astonishingly smooth and pure combination of PSC+ significantly eliminates harshness and greatly increases clarity. Rocket 88’s conductor mix is PSC+.

CARBON-BASED NOISE-DISSIPATION and CROSS-TALK-DISSIPAITON SYSTEMS (INSULATION): The four negative conductors in Rocket 88 are insulated with partially conductive Carbon-Loaded Polyethylene. This remarkable material damps radio-frequency garbage from being fed back into the amplifier. The sonic benefit is exactly the same reduction in “hash” and better dimensionality that comes whenever RF garbage is reduced in an audio circuit. Rocket 88 uses Nitrogen-Injected Foamed-Polyethylene Insulation on its positive conductors because air absorbs next to no energy, and Polyethylene is low-loss with a benign distortion profile. Thanks to all the air in Foamed-Polyethylene Insulation, it causes much less of the “out-of-focus” effect common to other materials.

DIELECTRIC-BIAS SYSTEM (DBS, US Pat #s 7,126,055 & 7,872,195 B1): All insulation slows down the signal on the conductor inside. When insulation is unbiased, it slows down parts of the signal differently, a big problem for very time-sensitive multi-octave audio. AudioQuest’s DBS creates a strong, stable electrostatic field which saturates and polarizes (organizes) the molecules of the insulation. This minimizes both energy storage in the insulation and the multiple nonlinear time-delays that occur. Sound appears from a surprisingly black background with unexpected detail and dynamic contrast. The DBS battery packs will last for years. A test button and LED allow for the occasional battery check.

DOUBLE STAR-QUAD GEOMETRY: The relationship between conductors defines a cable’s most basic electrical values (capacitance and inductance). However, even when those variables are kept in a reasonable balance, the relationship between conductors can be varied in ways that greatly affect the sound. The Double Star-Quad construction of Rocket 88 allows for significantly better dynamic contrast and information intelligibility than if the same conductors were run in parallel.

SPREAD-SPECTRUM TECHNOLOGY (SST): Any single size or shape of conductor has a specific distortion profile. Even though radially symmetrical conductors (solid or tubular) have the fewest discontinuities, any conductor of a particular size does have a sonic signature. SST is a method for significantly reducing the awareness of these character flaws by using a precise combination of different sized conductors. The different SST-determined conductor sizes used in Rocket 88 allow an exceptionally clear, clean and dynamic sound.

BIWIRING: Rocket 88 is an exceptional Single-BiWire cable. When the halves are separated at the speaker end, the Double Star-Quad Geometry turns Rocket 88 into a true Double-BiWire set thanks to the magnetic autonomy of each Quad-conductor section. On its own, one Star-Quad conductor group would be a little lightweight in performance as it is biased towards treble finesse. The other Star-Quad conductor group is biased toward the bass; it’s more forceful and lacking ultimate resolution. Together they form a completely optimized full-range design. When separated, the Double Star-Quad design allows Rocket 88 to be a maximum-performance Double BiWire in a single cable.

TERMINATIONS: AudioQuest offers a wide range of high-quality connectors that allow Rocket 88 to be securely attached to any type of equipment. Quality is in the low-distortion sound, not necessarily in the eye-candy effect. AQ ends are either dull looking gold or silver because these metals are plated directly over the connector. There is no shiny and harsh sounding nickel layer underneath. AQ PK-spade lugs are soft because better metal is soft, and facilitates a higher quality connection. For pieces requiring a banana plug or BFA connector the AQ PK-BFA/Banana provides unprecedented performance over conventional brass versions.

APPLICATION: The PVC “pants” on either end of Rocket 88 are marked “Speaker End” or “Amp End.” Please use cables in the direction required.

AudioQuest - ROCKET 88 with DBS
฿25,900
Rocket 88About DBSRocket 88 incorporates AudioQuest’s patented Dielectric-Bias System (DBS) and replaces Long-Grain Copper with solid Perfect-Surface Copper+. DBS offers a lower noise-floor, so y..
฿25,900

Available Options

Double Helix Cables - DHC Flagella Reference OCC Litz Speaker Cable

xxx แบรนด์: Double Helix Cables

รหัสสินค้า: DHC Flagella Reference OCC Litz Speaker Cable

฿76,400

Double Helix Cables – DHC Flagella Reference OCC Litz Speaker Cable

การจัดส่งนับจากวันสั่งใช้เวลาประมาณ 3 เดือน

DHC Flagella Speaker Cable

ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก DHC สายลำโพงที่มีสมรรถนะสูงที่สุดในโลก เรามั่นใจว่าสาย DHC Flagella จะโค่นบัลลังก์สายไฮเอนด์ทั้งหมดที่มีจำหน่ายในตลาดด้วยการออกแบบในรูปแบบที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จากการที่ได้ทดสอบสายกับลำโพงต่างๆ เสียงที่ได้ฟังนั้นมีความเหนือชั้นกว่าทุกสายที่เคยทดลองมาด้วยซาวด์สเตจที่ขยายตัวทะลุกำแพงห้องไปไกล เสียงสูงที่นุ่มนวลทอดตัวยาว เสียงความถี่ต่ำที่หนักหน่วงและมีหัวเสียงที่คมกริบ ถ้าให้สรุปสั้นๆ ก็คือสายนี้ให้คุณภาพดุจเดียวกับสายหูฟังที่ดีที่สุดของ DHC ซึ่งก็ควรจะเป็นเช่นนั้น เพราะมีการใช้เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันประกอบกับคุณภาพวัสดุ ความรู้ ความเข้าใจในหลักการออกแบบผลิตที่มาจากต้นทางเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพกับสายที่ใช้ตัวนำเป็นทองแดงที่ออกแบบมาอย่างดีเช่นกัน เราพบว่าสาย DHC Flagella ให้ความสมจริงและรายละเอียดเสียงเหนือกว่าสายที่นำมาเปรียบเทียบด้วยเป็นอย่างมาก

ในชุดสายประกอบด้วย สาย 4 เส้นพร้อม Spade ก้ามปูหัว-ท้าย ซ้ายขวา สำหรับขั้วบวก ขั้วลบ การต่อใช้งานก็เพียงแค่เชื่อมต่อทีละสายแบบแยกเส้น

DHC Flagella สายลำโพงที่เป็นต้นแบบให้กับสายอื่นๆ อย่างแท้จริง

  • สายลำโพงชนิดแรกที่ใช้ OCC Litz
  • สายลำโพงชนิดแรกที่ใช้โครงสร้าง Type 6 Litz
  • สายลำโพงชนิดแรกที่ใช้การออกแบบชนิด 4-Tier Litz – 7 Strands x 5 กลุ่ม x 6 กลุ่ม x 6 กลุ่ม
  • ใช้แกนสายถึง 63 แกน มีการ damping และการป้องกันประจุไฟฟ้าที่สมบูรณ์ในระดับสายย่อยทุกหน่วย
  • ใช้แกนกลางชนิด Conductive Carbon Based ร่วมกับแกนนอกชนิดใยฝ้ายบริสุทธิ์
  • ใช้ตัวนำต่างขนาด

DHC Flagella เป็นสายลำโพงชนิดแรกที่ใช้ตัวนำและรูปแบบชนิด Fine-Stranded OCC Copper Litz นอกจากนั้นสาย Litz ที่ใช้ก็เป็นชนิด Peptide Monolith ซึ่งเป็นโครงสร้างสายที่มีความสลับซับซ้อนที่สุดของการผลิตเพื่องานเสียงและยังใช้ดีไซน์แบบ True Type 6 เป็นครั้งแรกของโลกสำหรับงานเครื่องเสียงอีกด้วย

ที่แกนกลางของ Peptide Monolith คือ Conductive Core ที่มีการใช้งานเป็นครั้งแรกกับสาย Complement 3 ด้วยคุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่นสูง ให้คุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับสารกึ่งตัวนำที่เหมาะสมสำหรับการ damping และการกำจัดการก่อตัวของประจุไฟฟ้า ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เป็นกลางภายในสาย และ Conductive Core นี้ยังสามารถทำงานอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มตัวนำ 36 กลุ่มที่อยู่ล้อมรอบที่แตกตัวเป็นกลุ่มใหญ่ได้อีก 6 กลุ่ม

รูปแบบการจัดวางแบบ 43 แกนนั้นช่วยยกระดับคุณภาพของ Litz ได้เป็นอย่างดี การออกแบบเช่นนี้ทำให้สายแต่ละกลุ่มมีฉนวนของตัวเองและตัวนำชนิด OCC Copper ที่เรียงตัวรอบแกนในแต่ละกลุ่มนั้นสามารถลดปฏิกิริยา Skin Effect โดยป้องกันไม่ให้สัญญาณเสียงวิ่งผ่านเฉพาะที่พื้นผิวของตัวนำ ด้วยจำนวนแกนตัวนำที่เพิ่มมากขึ้นระดับนี้ทำให้ตัวนำทำหน้าที่ส่งผ่านสัญญาณได้สะดวก ปราศจากจุดอับสัญญาณของตัวนำ ทำให้สัญญาณวิ่งผ่านจากต้นทางไปยังปลายทางได้คล่องเต็มประสิทธิภาพ

รูปแบบโครงสร้างตัวนำแบบ Type 6 Litz เป็นรูปแบบที่มีความซับซ้อนที่สุดโดยประกอบไปด้วยแกนหลักที่ถูกล้อมรอบด้วย Type 4 ถึง 6 กลุ่ม ซึ่งในแต่ละ Type 4 นั้นยังประกอบไปด้วย Type 2 รอบแกนอีก 6 กลุ่ม DHC Flagella นั้นเป็นงานออกแบบที่ไปได้ไกลเกินการออกแบบ Type 6 Litz ที่นับว่าเป็นรูปแบบที่ซับซ้อนที่สุดแล้ว เพราะประกอบไปด้วย Type 2 Litz ถึง 36 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีแกนใยฝ้ายบริสุทธิ์ของตัวเอง ในขณะที่ดีไซน์แบบ Type 6 มาตรฐานนั้นประกอบไปด้วยแกนตัวนำรวมทั้งหมด 7 แกน Type 6 ที่เป็นดีไซน์ก่อนหน้าที่พบในงาน Audio มักจะเป็นแบบกลุ่มตัวนำล้อมแกนประมาณ 5-6 กลุ่ม Type 4 ก็เป็นเวอร์ชั่นที่ทำให้เรียบง่ายขึ้นโดยใช้แกนกลางเพียงอันเดียวและ Type 2 ก็ยิ่งเรียบง่ายขึ้นไปอีกโดยไม่ใช้แกนกลางเลย

โครงสร้างสาย Litz

Type 2

-ฉนวนหุ้มตัวนำทำด้วย Textile Yarn, Tape หรือ Extruded Compounds

-ตัวนำประกอบไปด้วยกลุ่มสาย Litz แบบ Type 1 หรือ Type 2

Type 4

-ฉนวนหุ้มกลุ่มตัวนำทำด้วย Textile Yarn, Tape หรือ Extruded Compounds

-ตัวนำประกอบไปด้วยกลุ่มสาย Litz แบบ Type 2

-แกนกลางเป็น Fiber

Type 6

-ฉนวนหุ้มกลุ่มตัวนำทำด้วย Textile Yarn, Tape หรือ Extruded Compounds

-ตัวนำประกอบไปด้วยกลุ่มสาย Litz แบบ Type 4

-แกนกลางเป็น Fiber

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ DHC Flagella เป็นสาย Litz แท้ที่ประกอบขึ้นจากตัวนำขนาดเล็กเป็นจำนวนหลายร้อยเส้น ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มย่อยพร้อมฉนวนและแกนกลางเฉพาะของตัวเอง มิใช่สาย “Litz Braid” ของตัวนำขนาดใหญ่ที่พบในสายทั่วไป เราจะไม่ทำสายรุ่นที่เหนือไปกว่านี้อีกแล้วเพราะนี่คือสายที่เป็นที่สุดแห่งการออกแบบของ DHC และสามารถทำเช่นนี้ได้ด้วยขนาดสายและรูปแบบโครงสร้างตามที่เป็นอยู่ตามรุ่นนี้เท่านั้น ไม่สามารถดัดแปลงหรือปรับปรุงให้เป็นอย่างอื่นไปได้ เฉกเช่นเดียวกันกับสายรุ่น Silver Spore ซึ่งเป็นสายรุ่นเรือธงของ DHC ที่นับเป็นดีไซน์ในฝันที่ไม่สามารถทำให้ดีไปกว่านี้ได้แม้จะเพิ่มงบประมาณในการจัดทำก็ตาม

ตัวนำ

DHC Flagella ใช้ตัวนำขนาด 11 awg ซึ่งเป็นตัวนำขนาดใหญ่ที่สุดของเรา (ซึ่งใหญ่กว่าสาย Peptide V2 ของเรากว่า 20 เท่า) ประกอบไปด้วยสายทองแดงบริสุทธิ์ OCC ต่างขนาดจำนวน 1,260 เส้น สายเหล่านี้ถูกเคลือบด้วย Enamel ที่ช่วยป้องกัน Oxidation และทำให้สายดูเหมือนใหม่อยู่เสมอ ฉนวนที่ใช้ทำจาก Teflon ที่มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม ด้วยขนาดสาย 6.2 มม. เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับสายหูฟัง สาย DHC Flagella จะดูมีขนาดใหญ่ยักษ์ขึ้นมาทันที แม้ว่าขนาดดูใหญ่กว่า ทว่าการใช้งานจริงกลับมีความยืดหยุ่นและให้ตัวได้อย่างดี สามารถโค้งงอให้ตัวได้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่เสี่ยงต่อการบิดงอเสียรูปดังเช่นสายชนิด Solid-Core

โครงสร้างสาย DHC Flagella แบ่งตามระดับต่างๆ ได้ตามนี้

ระดับ 1 โครงสร้างสายสมบูรณ์

ระดับ 2

6 กลุ่ม + 1 แกน Conductive Core

x 6 กลุ่ม

x 5 กลุ่ม

x 7 Strands (ตัวนำ 7 เส้น)

ระดับ 3

6 กลุ่ม + 1 แกนใยฝ้าย

x 5 กลุ่ม

x 7 Strands (ตัวนำ 7 เส้น)

ระดับ 4

5 กลุ่ม + 1 แกนใยฝ้าย

ระดับ 5

7 Strands (ตัวนำ 7 เส้น)

สายระบบแยกการส่งสัญญาณอย่างเป็นอิสระ

DHC เชื่อในการแยกการส่งสัญญาณที่เหมาะสม จากประสบการณ์ของเรา สายลำโพงไม่ได้รับประโยชน์อันใดจากการชีลด์หรือการถักสายรูปแบบต่างๆ DHC Flagella ประกอบไปด้วยกลุ่มสายจำนวนมากที่แต่ละกลุ่มทำงานอย่างเป็นเอกเทศของตัวเอง โดยไม่มีการไปรวมกับตัวนำอื่นๆ ผลที่เกิดขึ้นคือ คุณสมบัติการส่งสัญญาณที่สมบูรณ์แบบ (ด้วยโครงสร้างที่เอื้อต่อการส่งผ่านสัญญาณของรูปแบบ Type 6, 43 Core)

สายหุ้มคัสตอม

DHC Flagella ใช้สายหุ้มที่ทำจาก Teflon ซึ่งมีความทนทานสูงสุด นอกจากนี้ยังช่วยรักษารูปทรงของ Flagella ให้อยู่ในรูปร่างที่สมบูรณ์ตลอดการใช้งาน ในความเป็นจริงสาย DHC Flagella นั้นมีความสมบูรณ์แบบโดยไม่จำเป็นต้องใช้สายหุ้มใดๆ ก็ได้อยู่แล้ว แต่หากผู้ใช้มีความประสงค์ที่จะใส่สายหุ้ม เราก็สามารถจัดการให้ได้ตามสต็อคสายหุ้มคุณภาพที่เราเตรียมไว้

การใช้งาน

DHC Flagella เข้าหัวคอนเน็คเตอร์กับก้ามปูชนิด Ultrapure Copper/Gold Plated คุณภาพสูงสุดของ Furutech นอกจากนี้ยังมีสาย Jumpers ที่เข้าชุดกัน ขนาด 12 นิ้ว (ใช้สายแบบเดียวกันพร้อมคอนเน็คเตอร์แบบเดียวกัน)

ด้านบนเป็นภาพของ DHC Flagella ที่ทำขึ้นสำหรับการใช้ภายในบริษัท DHC ก้ามปู Carbon Fiber ที่เห็นดูดีมากแต่กลับกลายเป็นว่าวัสดุที่ใช้ทำเป็นทองเหลือง ซึ่งน่าผิดหวังสำหรับเรา เพราะเราต้องการใช้แต่ทองแดงบริสุทธิ์ เราทำการทดสอบคอนเน็คเตอร์ของทุก brand และมีเพียงไม่กี่ brand เท่านั้นที่ดีพอให้เราเลือกใช้กับสาย Flagella ของเรา
Double Helix Cables - DHC Flagella Reference OCC Litz Speaker Cable
฿76,400
Double Helix Cables – DHC Flagella Reference OCC Litz Speaker Cableการจัดส่งนับจากวันสั่งใช้เวลาประมาณ 3 เดือน DHC Flagella Speaker Cable ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก DHC สายลำโพงที่มีสมรรถนะสูงที่สุดใ..
฿76,400
Page
แสดง 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 29 รายการ (4 หน้า)